ЕРП Север инвестира 7,6 млн. лева в мрежата на област Велико Търново през 2021 година

За обновяване на електроразпределителните съоръжения в областта през 2020 година бяха инвестирани 6,2 милиона лева

Енергетика / България
3E news
248
article picture alt description

Управителният съвет на ЕНЕРГО-ПРО проведе среща с кмета на Велико Търново Даниел Панов и други представители на местната власт. На срещата управителите Ангел Ангелов, Анжела Тонева и Даниела Димитрова посочиха, че през изминалата 2020 г. електроразпределителното дружество ЕРП Север е инвестирало над 6,2 млн. лева в мрежата на област Велико Търново, в това число – 1,5 млн. лева в ремонтни дейности. Отбелязани бяха завършени обекти от инвестиционната и ремонтната програма на дружеството и вложената в тях стойност. Беше обсъден и ходът на инвестиционната програма за 2021 г., средствата по която са в размер на 7,6 милиона лева. Рехабилитацията на електроразпределителните обекти се извършва от електромонтьорите на дружеството както по предварително изготвен план-график, така и в случаите на възникнала неотложна необходимост от ремонтни дейности вследствие на непредвидени повреди по съоръженията.

Срещата е по инициатива на ЕНЕРГО-ПРО и е част от кампанията за открит диалог и сътрудничество с местната власт. По време на дискусията управителите на енергийната компания запознаха г-н Панов и неговите колеги с текущите проекти в дружествата от Групата и техния статус. Обсъдени бяха теми от взаимен интерес, по които да бъде дискутирано в бъдеще. Представен беше в конкретни цифри за областта законово стартиралият през миналата година процес по либерализация на небитовите клиенти. По официални данни на електроснабдителното дружество за 5000 стопански клиенти от област Велико Търново все още предстои да направят своя избор на доставчик на електроенергия на свободния пазар, срокът за което изтича другия месец.

Срещата завърши с обсъждане на развитието на мрежови казуси, повдигнати по време на среща миналата година между управителите и местната власт по аналогични теми. Договорени бяха допълнителни начини за взаимно сътрудничество в съвместната работа. Потвърден беше ангажиментът за отворена и улеснена комуникация между двете страни в ползва на качествената доставка на електрическа енергия на клиентите в областта. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща