ЕП ускорява задействането на Фонда за възстановяване от COVID-19

Решението е в процес на ратификация от държавите от ЕС, като до 18 март са го ратифицирали 13 от 27-те държави членки.

Икономика / Свят
3E news
499
article picture alt description

Парламентът ускорява реформата на приходите на ЕС, като позволява да бъде задействан фондът за възстановяване NextGenerationEU в размер на 750 млрд. евро. Новите източници на приходи, като такса върху пластмасите, ще осигурят допълнително финансиране за бюджета на ЕС и ще помогнат за погасяването на дълга, свързан с фонда за възстановяване. Държавите от ЕС трябва да ратифицират ключовото решение за собствените ресурси възможно най-бързо

Евродепутатите одобриха три закона за прилагане на системата за собствени ресурси на ЕС, проправяйки пътя за нейната реформа и въвеждането на нови източници на приходи на ЕС.

В четвъртък членовете на ЕП приеха един регламент за изпълнение и два оперативни регламента относно методите, които трябва да се използват за събирането или предоставянето на специфични собствени ресурси, съставляващи приходите в бюджета на ЕС. Трите законодателни акта се прилагат във взаимодействие с ключовото решение за собствените ресурси, одобрено от Парламента през септември и от Съвета на ЕС през декември 2020 г. Решението понастоящем е в процес на ратификация от държавите от ЕС, като до 18 март са го ратифицирали 13 от 27-те държави членки.

Одобрените регламенти включват разпоредби относно изчисляването и опростяването на приходите на ЕС, управлението на паричните потоци и правата за мониторинг и проверка. Те са необходими, за да се гарантира, че реформираната приходна част на бюджета на ЕС продължава да функционира безпроблемно.

След като държавите членки ратифицират решението за собствените ресурси, приетият днес пакет ще се прилага със задна дата от 1 януари 2021 г. С него ще бъде въведена новата такса върху пластмасите – първият от няколко нови приходни потоци, които ще бъдат създадени от настоящия момент до 2026 г. Прилагането на решението за собствените ресурси ще позволи на ЕС да вземе заеми в размер на 750 млрд. евро за плана за възстановяване NextGenerationEU (Европейски инструмент за възстановяване).

Жузе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия): „Европейският парламент отново играе решаваща роля. Одобрявайки този пакет, ние гарантираме, че системата на собствените ресурси на ЕС ще допринесе за прилагането на плана за възстановяване NextGenerationEU, веднага след като държавите членки ратифицират решението за собствените ресурси. Днешното гласуване напомня, че трябва да действаме бързо и решително, за да стартираме възстановяването.“

Валери Айе (Renew, Франция): „Парламентът отново действа бързо, за да може планът за възстановяване да се осъществи. Сега призоваваме всички държави членки възможно най-скоро да ратифицират плана за възстановяване. Не можем да си позволим никакво забавяне. Освен това декемврийското споразумение за погасяването задължава Комисията да предложи данък на ЕС в цифровата област през юни тази година, независимо какво се случва на ниво ОИСР.“

По време на преговорите относно дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021 – 2027 г. („Многогодишната финансова рамка“), членовете на ЕП договориха обвързваща пътна карта за нови източници на приходи на ЕС. Трите етапа на пътната карта за нови собствени ресурси са следните:

Първи етап (2021 г.): вноска на основата на теглото на нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки, въведена през януари 2021 г.; до юни ще бъдат представени нови законодателни предложения за механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите, данък в цифровата област и схемата за търговия с емисии.

Втори етап (2022 – 2023 г.): Съветът ще проведе обсъждане по тези нови източници на собствени ресурси най-късно до 1 юли 2022 г., с цел те да бъдат въведени до 1 януари 2023 г.

Трети етап (2024 – 2026 г.): до юни 2024 г. Комисията ще предложи допълнителни нови собствени ресурси, които биха могли да включват данък върху финансовите сделки и финансово участие, свързано с корпоративния сектор, или нова обща основа за облагане с корпоративен данък. Съветът ще проведе обсъждане по тези нови източници на собствени ресурси най-късно до 1 юли 2025 г., с цел те да бъдат въведени до 1 януари 2026 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща