Средната цена базов товар в „ден напред“ на БНЕБ за февруари намалява с 12 процента до 91.58 лв. за MWh

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
784
article picture alt description

Цените на търгуваната електроенергия в сегментите „пазар ден напред“ и „пазар в рамките на деня“  на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през февруари 2021 г. продължават да се понижават.

Средната цена за базов товар в сегмента „пазар ден напред“ намалява през февруари спрямо януари и то с цели 12 процента. През януари бе отчетено понижение с 6 на сто. Свива се и търгуваният обем. Сериозен е спадът на цената, но и на търгуваните обеми и в сегмента „в рамките на деня“.  При „централизиран пазар за двустранни договори“ се отбелязва липса на достатъчно данни по отношение на доставените количества. При изтъргуваните спадът е огромен, но пък цената малко нараства. Това става ясно от отчетът на БНЕБ за месец февруари.  Това обаче може да се приеме като тенденция, предвид факта, че се наблюдава за поредна година през този месец на годината. И все пак вероятно трябва да се търсят и изводи в посока отражение не само на температурите, но и на COVID.

Пазар ден напред

Средната цена базов товар през месец февруари е 91.58 лв. за MWh и се понижава с 12.0 % или с 12.50 лв. спрямо цената през предходния януари. Тогава средната цена базов товар е съставлявала 104.08 лв. за MWh. Тази стойност обаче е по-висока от регистрираната през февруари миналата година, когато е била 81.00 лв. за MWh.

Спад с 12.2 % (минус 14.57 лв.) до 105.05 лв. за MWh се отчита и при средната цена пиков товар. През първия месец на настоящата година тя е била 119.62 лв. за MWh.

С 10.42 лв. до 78.11 лв. за MWh (понижение с 11.8 %) поевтинява и средната стойност  извънпиков товар през февруари спрямо януари тази година. За сравнение, месец по-рано средната цена извънпиков товар е била 88.53 лв. за MWh.

Най-ниската цена отчетена през февруари тази година е 0.17 лв. за MWh и нараства със 70 % спрямо януари, когато е била 0.10 лв. за MWh.

Най-високата цена отчетена цена за втория месец на годината обаче намалява до 203.28 лв. за MWh или с 21.81 лв. спрямо януари, когато е достигала 225.09 лв. за MWh (спад с 9.7 на сто).

Освен спад при цените впечатление прави и намалението на търгуваните обеми.

Общо търгуваният базов обем през февруари е 1,939,383.1 MWh и намалява със 150,239.6 MWh или със 7.2 % спрямо януари. Тогава той е достигал до 2,089,622.7 MWh.
Този обем е доста над отчетения преди година – през февруари 2020 г. общо търгуваният базов обем е бил от порядъка на 1,062,967.2 MWh.

Също със 7.2 на сто или с 83,301-7 MWh през февруари в сравнение с януари намалява и пиковият обем – до 1,073,493.5 MWh. Месец по-рано регистрираният пиков обем е възлизал на 1,156,795.2 MWh.

Извънпиковият обем за февруари е от порядъка на 865,889.6 MWh. През февруари той е достигал до 932,827.5 MWh. Спадът и тук е 7.2 % - минус 66,937.9 MWh.

В същото време средно дневният и средно часовият търгуван обем се повишава с 2.8 на сто. Така например през февруари спрямо януари е отчетен ръст на средно дневният търгуван обем с 1,856.5 MWh – до 69,263.7 MWh. Месец по-рано е бил от порядъка на 67,407.2 MWh.

Средно часовият търгуван обем нараства със 77.4 MWh/h (плюс 2.8 %) до 2,886.0 MWh/h.

Промяна в посока спад има и при регистрираните пазарни участника като от 83 през януари те намаляват до 82 – минус 1.2 процента.

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец февруари осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 10 %, от търговците – 84 %, и от потребители – 6 %, при производителите – 0%. Осъществените  продажби в този сегмент са например 68 % от производители, 27 % от участници с до и над 4 MWh, а 5 % - от търговци.

Пазар в рамките на деня

В сегмента „пазар в рамките на деня“ прави впечатление по-високото понижение не толкова на цената, колкото на търгуваните обеми.

Средно претеглената цена през февруари е 96.85 лв. за MWh. Това е спад с 16.0 % или с 18.47 лв. за MWh спрямо януари, когато регистрираната стойност е била 115.32 лв. за MWh. Стойността, регистрирана през втория месец на настоящата 2021 г. все пак е над постигнатата през същото време на предходната 2020 г., когато е била 81.98 лв. за MWh.

Средно претеглената цена пиков товар също намалява – минус 14.3 на сто или с 18.30 лв. за MWh. За сравнение, ако през януари е достигала до 127.82 лв. за MWh, то  през февруари тя се понижава до 109.51 лв. за MWh.

Средно претеглената цена извънпиков товар през януари е възлизала на 96.52 лв. за MWh, но през февруари се понижава до 78.39 лв. за MWh. Това е спад с 18.8 процента или с 18.13 лв. за MWh.

Много сериозно, с над 40 на сто намалява общо търгуваният обем.

Общо търгуваният базов обем през февруари спрямо предходния месец на годината се свива със значителните 43.6 % или със 75,526.3 MWh. За сравнение, ако през януари този обем е достигал до 173,404.1 MWh, то месец по-късно той спада до 97,841.8 MWh. Все пак спрямо февруари 2020 г. обемът през настоящата година е почти двойно по-голям. Тогава той е бил от порядъка на 38,425.1 MWh.

Пиковият обем през февруари е от порядъка на 58,032.1 MWh, което е понижение с 44.3 % спрямо янури. Отчетеният пиков обем тогава е достигал до 104,157.8 MWh. (спад с 46.125.7 MWh).

Извънпиковият обем намалява с 29,436.6 MWh или (минус) с 42.5 на сто до 39,809.7 MWh през февруари в сравнение с 69,246.3 MWh отчетени през първия месец на настоящата година.

Регистрираният средно дневен търгуван обем през февруари е от порядъка на 3,494.4 MWh и намалява (минус) – с 37.5 процента. През януари средно дневният търгуван обем е достигал до 5,593.7 MWh.

Средно часовият търгуван обем през февруари  също намалява с 37.5 % до 145.6 MWh/h (233.1 MWh/h през януари).

Няма промяна по отношение на регистрираните пазарни участници, които остават 65, но активните намаляват от 51 през януари до 50 през месец февруари, което е спад с 2 процента.

Пазарен сегмент „Двустранни договори“

Борсовият оператор, по отношение на общо доставените количества в този сегмент за месец февруари 2021 г.  отбелязва, че „данните за доставените количества и средно претеглена цена не са готови, а когато пристигнат, докладът ще бъде обновен“.
При изтъргуваните количества, от представените за февруари данни става ясно, че средно претеглената цена е 110.48 лв. за MWh и нараства с 8.5 % спрямо регистрираната през януари стойност от 101.14 лв. за MWh. Общо изтъргуваните количества за февруари 2021  г. намаляват до 33.600.0 MWh  в сравнение с отчетените 147,360.0 MWh през януари. Това представлява понижение  със значителните 338.6 % - минус 113,760.0 MWh.

Броят на успешните сделки на екран Auction sceen е две – при количество от 16,800 MWh за всяка от тях и при цена от 111.26 лв. за MWh и 109.71 лв. за MWh съответно.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща