ЕП прие програмата InvestEU за стратегически и иновативни инвестиции

Програмата цели да генерира допълнителни инвестиции в размер на около 400 млрд. евро, компаниите ще получат помощ, за да преодолеят кризата с COVID-19

Икономика / Технологии
3E news
737
article picture alt description

Европейският парламент одобри във вторник новата програма InvestEU, която ще мобилизира публични и частни инвестиции и гарантира по-лесен достъп до финансиране. Евродепутатите приеха постигнатото предварително споразумение със Съвета на ЕС с 496 гласа „за“, 57 „против“ и 144 „въздържал се., съобщи пресслужбата на ЕП.

С 26 млрд. евро (по текущи цени), заделени в бюджета на ЕС като гаранция, InvestEU се очаква да мобилизира 400 млрд. евро, които да се инвестират в Европейския съюз от 2021 до 2027 г. Новата програма е част от пакета на ЕС за възстановяване, Next Generation EU, възлизаща на 750 млрд. евро. Тя ще насърчава стратегически, устойчиви и иновативни инвестиции и ще се използва за преодоляване на проблемите с пазарната неефективност, неоптималните инвестиции и недостига на инвестиции в целеви сектори.

Устойчиви и стратегически инвестиции

Програмата InvestEU подкрепя стратегическите инвестиции в производството на фармацевтични продукти, медицински изделия и консумативи, които са от решаващо значение в разгара на пандемията, а също и производството на информационни и комуникационни технологии, компоненти и устройства в ЕС.

Тя ще финансира и устойчиви проекти, които могат да имат доказано положително въздействие върху околната среда иклимата, както и положително социално въздействие. Тези проекти ще спазват принципа за ненанасяне на значителни вреди, т.е. те не трябва да засягат отрицателно екологичните и социалните цели на ЕС.

Освен това членовете на ЕП гарантираха, че InvestEU ще допринасе да бъде постигната целта най-малко 30% от средствата на ЕС да се изразходват за целите в областта на климата до 2027 г., както и че ще бъде предоставена подкрепа за отрицателно засегнати от пандемията и застрашени от несъстоятелност МСП.

Допълнителни инвестиции в размер на около 400 млрд. евро

Допълнителните инвестиции в целия Европейски съюз, размерът на които се очаква да възлезе на 400 млрд. евро, ще бъдат разпределени за следните цели на политиката:

устойчива инфраструктура – около 38%

научни изследвания, иновации и цифровизация – 25%

МСП – около 26%

социални инвестиции и умения – около 11%.

Освен това Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който ще допринесе за изпълнението на програмата InvestEU, ще получи допълнителни 375 млн. евро.

След като Съветът официално одобри регламента, той ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на ЕС.

Специален уебсайт, посветен на InvestEU, представящ примери за подкрепени от ЕС проект

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща