Изменя се устройственият правилник на АЯР

Енергетика / България
3E news
853
article picture alt description

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране. Целта е оптимизиране дейността на Агенцията чрез промени във функциите на дирекции. Общата координация по разработването на нормативни актове ще се осъществява от дирекция „Международно сътрудничество“, която координира изпълнението на задълженията по международни договори, произтичащи от членството на България в Европейския съюз и в Международната агенция за атомна енергия /МААЕ/.

Функциите, свързани с квалификацията и правоспособността на персонала, извършващ дейности в ядрени съоръжения, както и издаването на лицензни за специализирано обучение на лица, професионално заети с дейности в ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения, ще се изпълняват от Главна дирекция „Ядрена безопасност“.

Функциите за предоставяне на информация, връзки с обществеността и протокол ще се изпълняват от дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“, като общи административни функции.

В съответствие с промените в Закона за безопасно използване на ядрената енергия от февруари 2020 г. са актуализирани и прецизирани контролните функции на Главна дирекция „Ядрена безопасност“ и дирекция „Анализи и оценки на безопасността", по отношение на зоните за защитни мерки и контрола на съоръженията с повишена опасност на територията на ядрена централа.

Промените в Устройствения правилник ще допринесат за повишаване ефективността на Агенцията при изпълнение на нормативно заложените й функции.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща