Бюджет 2021: 2.5 процента икономически растеж и 5 млрд. лева дефицит

Планирани са над 27 млрд. лева приходи и 600 млн. лева буфер, в случай че ситуацията с пандемията COVID-19 се влоши и доведе до необходимост от извънредно осигуряване на ресурси

Икономика / България
3E news
548
article picture alt description

Приетата на второ четене от народните представители рамка на държавния бюджет за 2021 година предвижда приходи в размер на 27 051 399 400 лв., разходи от 15 817 840 100 лв. и бюджетни взаимоотношения (трансфери) в размер на 15 268 824 000 лв. Заложен е ръст на БВП от 2,5 процента и дефицит от над 5 млрд. лв. Предвиден е буфер от 600 млн. лв., в случай че ситуацията с пандемията COVID-19 се влоши и доведе до необходимост от извънредно осигуряване на ресурси.

В бюджета на Министерския съвет е записано, че максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г., да е 66 930 000 лв., като същата е максималната сума на нови задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през следващата година.

За периода 2021-2023 г. се предвижда увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2021 г. на 650 лева.

През следващата година ще бъде постигнато планираното удвояване на средствата за възнаграждения на педагогическите специалисти спрямо 2017 г., като за целта са разчетени 360 млн. лв. за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците и увеличение на възнагражденията с 57.8 млн. лв. за непедагогическия персонал.

За 2021 г. са планирани целогодишно средства за осигуряване на увеличението с 30 % от 1 август 2020 г. на разходите за персонал на системите на органи и администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, в т.ч. за служители на първа линия, които бяха включени в социално-икономическия пакет на правителството.

Предвижда се и увеличение с 10% на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, за всички структури, които не попадат в обхвата на пакета от социално-икономически мерки на правителството.

Разчетено е и увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на персонала за изборните длъжности и за заетите в системата на съдебната власт, за които законодателно е регламентиран механизъм за формиране на възнагражденията.

В Бюджет 2021 са осигурени допълнителни средства:

- 474 млн. лв. за увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 250 лв. на 300 лв., считано от 1 януари 2021 г.;

- 94 млн. лв. за увеличение на максималния размер на получаваните една или повече пенсии от 1 200 лв. на 1 440 лв., считано от 1 януари 2021 г.;

- 884,2 млн. лв. за мерки, свързани с осъвременяване и изчисляване на пенсиите, в т.ч. за целогодишно изплащане на увеличените от 1 юли 2020 г. пенсии с 6,7%, както и ново осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2021 г. с 5 на сто;

- 318 млн. лв. за изплащане на добавки към пенсиите на всички пенсионери до месец март 2021 г. включително.

БСП не подкрепи предложения бюджет, защото според групата той нарушава финансовата стабилност и ще вкара държавата във финансова дългова спирала, предаде БТА. Мнозинството отхвърли предложението на БСП за увеличение на приходите с 1.34 млрд. лв. и на разходите с над 500 млн. лв., което според социалистите ще доведе до намаление на дефицита. Не беше прието и предложението на БСП за увеличение на средствата за висшите училища и наука.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща