Директорът на WNA Sama Bilbao y León: Сега е моментът за инвестиции в нови ядрени мощности

Енергетика / Свят
3E news
642
article picture alt description

Sama Bilbao y León, която застана начело на WNA в началото на този месец отбеляза, че през 2000 г. около 36 % от електроенергията в света е била произведена с използването на нисковъглеродни източници на енергия. През 2017 г. процентът е бил горе-долу същият. Това показва ясно, че стъпките, които сме предприемали досега по посока на чистата енергия не са ни помогнали да постигнем целите си за декарбонизация, смята тя.

„Независимо от огромните инвестиции, вложени от нас в променливите възобновяеми източници на енергия, все още не сме достигнали целите“, каза тя.

Атомната енергетика към настоящия момент е вторият по мащаб източник на нисковъглеродно производство на електроенергия в света. За постигането на целите, свързани с изменението на климата и устойчивото развитие е необходимо да се гарантира увеличение на дела на ядрената енергетика в глобалния енергиен микс, смята тя.

„Глобалната пандемия от коронавируса оказва огромно икономическо въздействие. Всички страни в света много внимателно обсъждат политическите отговори, необходими за предоставяне на възможността за изграждане на истински устойчив свят. Има възможност за рентабилно развитие на нисковъглеродна, устойчива и достъпна енергийна и електрическа инфраструктура“.

По думите й, ядрената енергия може да играе централна роля във възстановяването след COVID.

“Това дава възможност на правителствата да инвестират в ядрена енергетика, за да се справят с непосредствените кризи, предизвикани от коронавируса, както и за предотвратяване на бъдещи кризи, чрез справяне с големи, сериозни хронични проблеми, такива като измененията на климата, замърсяването на въздуха и енергийната бедност. В такъв случай инвестициите биха били не само социално отговорни, но и биха помогнали и на ориентираните към бъдещето икономика и общество, които се стремят към по-чисто и справедливо бъдеще“.

Инвестициите в ядрена енергетика, според нея ще помогнат също така и за засилване на световната енергийна сигурност и ще допринесат за общото енергоснабдяване, включително и на нисковъглеродното отопление и водород, което ще помогне за декарбонизирането на други сектори от икономиката, освен електроенергетиката.

Тя отбеляза, че нови ядрени мощности могат да бъдат построени много бързо и за илюстрация на това даде за пример тенденцията от 1970-те и 1980-те години.

„Това ни дава надежда, че в момент, в който действително се нуждаем от много бързо увеличаване на нисковъглеродните енергийни източници, ядрената енергия е един от вариантите, които можем да използваме“, смята Sama Bilbao y León

В същото време, според нея, трябва изцяло да се използва съществуващият парк от атомни електроцентрали, за да се осигурят резерви за развитието на ново поколение от централи. Тя отбеляза, че средният коефициент на използване на всички ядрени реактори в световния парк е много висок и съставлява над 80 %, независимо от това на колко години са.

Повишаване сигурността на производството на електроенергия

Постигането на електроенергийна и енергийна сигурност изисква „дългосрочна стратегия, която на свой ред се нуждае от дългосрочно планиране на национално и международно ниво“, каза тя, отбелязвайки три аспекта, характеризиращи надеждните източници на електроенергия.

Първо това е постоянна физическа наличност на генериращи мощности по всяко време. На второ място приносът на мощностите в безпроблемната работа на електроенергийните системи дори и при внезапни промени в търсенето, или промяната на метеорологичните условия. На трето – приносът на мощностите в стабилното икономическо поведение на електроенергийните системи.

По думите й, ядрената енергетика играе важна роля в балансирането на енергийната система, тъй като атомните електроцентрали ще осигуряват надеждна електроенергия с базов товар. Освен това те могат да работят гъвкаво и са „ярък пример за устойчиви съоръжения“.

На системно ниво устойчивата нисковъглеродна инфраструктура изисква балансиран и диверсифициран микс.

„Това означава, че в системата трябва да бъдат включени различни технологии и всички тези технологии ще са с много важна роля“, смята новият директор на WNA.

По думите и, разходите за производството на електроенергия от атомните електроцентрали е спаднала, както и тези за производството на електроенергия от възобновяеми енергийни  източници. Освен това тя каза, че стойността на електроенергията (на ниво АЕЦ) вече не е единственият параметър, който следва да се има предвид при разработване на електроенергийна система, в която има не само електричество с базово натоварване, но и променливо електричество.

Гледайки към бъдещето, като анализираме оптималната енергийна система, изравнените разходи за електроенергия  трябва да бъдат допълнени със системните разходи", каза директорът на WNA. „Всяка държава ще избере енергийния микс, който най-добре й подхожда, но бих искала да подчертая колко е важно да има разнообразен енергиен микс. Важно е различните държави да разработят дългосрочни планове с различни енергийни източници, но със силна нисковъглеродна електроенергия с базово натоварване“, смята още директорът на Световната ядрена асоциация.


по world-nuclear-news

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща