УПФ "Топлина" с най-висока доходност за четвърто поредно тримесечие

За двегодишния период от 28.09.2018 г. до 30.09.2020 година УПФ и ППФ приключват с отрицателна доходност, съответно минус 2.15% и минус 1.92 на сто, сочат данните на Комисията за финансов надзор

Икономика / България
3E news
548
article picture alt description

Комисията за финансов надзор (КФН) публикува данни относно доходността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 28.09.2018 г. - 30.09.2020 г. на годишна база. Данните от заседанието на Регулатора, провело се на 29.10.2020 г., показват, че универсалните (УПФ) и професионалните (ППФ) пенсионни фондове приключват 24-месечния период с отрицателна минимална доходност. При УПФ тя е -2.15%, а при ППФ е -1.92%.

За този период седем универсални пенсионни фондове са постигнали положителна доходност. Отново, за четвърто поредно тримесечие УПФ "Топлина" е с най-високата доходност от 3.06%. За периода 28.09.2018 г. - 30.09.2020 г. на годишна база на второ и трето място се нареждат УПФ "Съгласие" с 2.24% и УПФ "ЦКБ-Сила" с 2.19%. Останалите УПФ, постигнали положителна доходност, са УПФ "ДСК-Родина" с 1.34%, "УПФ - Бъдеще" с 0.90%, "Eн Ен УПФ" с 0.16% и УПФ "Доверие" с 0.11%. Двата пенсионни фонда, приключващи 24-месечния период с отрицателна доходност, са "ЗУПФ Алианц България" (-0.09%) и УПФ "ПОИ" (-0.56%.)

От публикуваните данни на Комисията за финансов надзор се вижда, че и при професионалните пенсионни фондове, също седем от тях приключват 24-месечния период с положителна доходност. Първите три позиции се заемат съответно от ППФ "ЦКБ-Сила" (+3.17%), ППФ "Топлина" (+2.53%) и ППФ "Съгласие" (+2.15%), следвани от ППФ "ДСК-Родина" (+1.43%), "ППФ - Бъдеще" (+0.81%), "Ен Ен ППФ" (+0.19%), ППФ "Доверие" (+0.01%). Останалите ППФ приключват с отрицателна доходност, съответно ППФ "ПОИ" (-0.18%) и "ЗППФ Алианц България" (-0.25%).

Доходността е важен показател и тя зависи от вида активи, в които са инвестирани акумулираните средства и тенденциите на съответните пазари. За да определи задължителната минимална доходност, КФН разглежда отчетите на фондовете и постигнатата от тях доходност за последните 24 месеца. Данни за доходността за периода 28.09.2018 г. - 30.09.2020 г. на годишна база и определената минимална доходност може да намерите на сайта на КФН, в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар".

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща