Високите цени на тока и зависимостта от внос са сред основните проблеми в енергетиката ни

Българите подкрепят изграждането на газовата връзка с Гърция, „Балкански поток“ и ВЕЦ-ове по Дунав

Енергетика / Анализи / Интервюта
Георги Велев
1888
article picture alt description

 30% от пълнолетните българи посочват високата цена на електроенергията за населението като основен проблем на българската енергетика. Изразеното мнение не диференцира съществено изследваните лица по възраст, по доходи на член от домакинството, по образование или по тип населено място. Същевременно, колкото по-слабо запознати са хората с тема „Енергетика“, толкова по-често посочват високата цена на електроенергията за битови нужди като основен проблем на енергетиката.

Това показва социологическо проучване на тема енергетика, направено от Националния център за парламентарни изследвания. В проучването са участвали 1000 респондента, навършили пълнолетие, а анкетата е направена през септември тази година.

Експертите припомнят, че дискутирането на проблемите на българската енергетика, обаче, изисква наличието на специфични познания и информираност.

За всеки десети интервюиран сериозен проблем представлява лошото управление на енергийния сектор, а за 6% – енергийната зависимост на България от други държави. Респондентите, определящи се като високо информирани по темата, по-често от останалите посочват тези два проблема като най-сериозните предизвикателства, пред които е изправена българската енергетика, става ясно от проучването.

Според 6 на сто от анкетираните в страната ни се използват твърде малко екологични източници на енергия, което води до замърсяване на околната среда. Подобно мнение най-често изразяват хора с високи доходи, на възраст между 18 и 39 години, високообразовани, жители на столицата и областните центрове.

Едва за 5% от участвалите в изследването сериозен проблем е корупцията в сферата на енергетиката.

През септември 2020 г. малко над половината от пълнолетните български граждани (51%) одобряват поставената от ЕС цел за предлагане на конкурентни цени на енергията за крайните потребители. Тази политика е одобрявана най-вече от хора на възраст между 30 и 39 години, живеещи в малките градове на страната.

На второ място, 46% от интервюираните одобряват политиката на ЕС за намаляване на потреблението на енергия в рамките на Съюза чрез саниране на жилищата или чрез насърчаване на потребителите да купуват енергийно ефективни битови уреди.

Проучването показва още, че хората продължават да са все така незапознати с основните принципи и идеи на Зелената сделка на ЕС. Едва 22,8% от анкетираните са запознати с политиките, докато 41 на сто от хората не знаят за какво става дума. Анкетираните все пак се ориентират, че основното следствие за България от Зелена сделка ще бъде затварянето на въглищните централи у нас. Това мнение изразяват над 36% на сто от българите, като отново толкова смятат, че намеренията на ЕС ще доведат и до подобряване качеството на въздуха у нас.

Свободен енергиен пазар

По отношение на либерализацията на пазара у нас хората очакват промените да доведат до намаление на цените на електроенергията.

Значителен дял от интервюираните (51%) посочват, че ще се увеличи риска от измами и нелоялни доставчици на електрическа енергия. Според друга група от интервюираните лица, свободният пазар ще изисква допълнителни разходи за домакинствата. Опасения, че свободния пазар на електроенергия ще ограничи възможностите за публична регулация върху цените изразяват 45% от интервюираните, които са и сред по-информираните по темите в сектор „Енергетика“

Енергийна зависимост

Всеки трети пълнолетен гражданин на страната е на мнение, че България не може да бъде енергийно независима страна. Тази теза се защитава по-често от респонденти на възраст между 30 и 49 години, с висше образование и живеещи в София, става ясно от проучването. Превръщането на България в енергийно независима страна се смята за възможно от 42% от пълнолетното население на страната.

Така 52% от хората са убедени, че България е енергийно зависима от Руската федерация.

 Половината от пълнолетните жители на страната посочват, че определянето на цената на природния газ за България зависи от добрите двустранни отношения с Руската федерация. Такава е позицията предимно на респонденти, според които България не може да бъде енергийно независима, жители на областните центрове (с изключение на столицата), както и респонденти, които са на мнение, че България е енергийно зависима от Русия. С нарастването на възрастта това разбиране се споделя все по-широко – най-възрастните респонденти подкрепят в най-голяма степен тезата за значимостта на двустранните ни отношения с Руската федерация като фактор в определянето на цената на природния газ за България.

Според 28% от участвалите в изследването, цената на природния газ за България зависи от развитието на енергийната структура на страната. За 27% от пълнолетните българи цената на природния газ зависи от ефективната координация в ЕС, което е сред основните стратегически цели на Съюза от неговото създаване досега.

Подкрепа за газовите връзки

От данните става ясно още, че българите сериозно подкрепят изграждането на нова газова инфраструктура у нас. Според проучването 72,9 на сто от хората подкрепят строежа на „Балкански поток“. Също така 63,5 на сто от хората са „за“ завършването на газовия интерконектор между Гърция и България. По-голямата част от българите (59,6%) одобряват изграждането на нови газови централи. Любопитен факт е, че анкетираните хора подкрепят изграждането на мащбни ВЕЦ по река Дунав, каквито са проектите за каскади Никопол-Турну Мъгуреле и Силистра-Кълъраш.


Вижте още:

Проучване: България да развива нови ВЕИ централи и ядрената си енергетика

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща