МРРБ: Преведени са средствата за погасяване на дълговете на ВиК Шумен и ВиК Добрич

Икономика / България
3E news
449
article picture alt description

M„Вчера бяха преведени средствата на ВиК Шумен и ВиК Добрич за погасяване на задълженията към „Енерго – Про Варна“. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на днешния парламентарен контрол.

За да погасят дълговете си, двете водоснабдителни дружества получиха кредит от „Българския ВиК холдинг“ ЕАД. Срокът за изчистване на задълженията е днес. Те са натрупани през изминалите години, тъй като водата в двете области се добива чрез помпи, припомнят от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

„Министерството на регионалното развитие и благоустройство, съобразно своите компетентности, е насочило усилията си за гарантиране достъпа до питейна вода и намиране на трайно решение на казуси, свързани с безводието в множество населени места в страната, въпреки липсата на валежи и намалените водни количества на водоизточниците“, подчерта регионалният министър.

Тя обясни, че ведомството приоритетно финансира, в рамките на утвърдените годишни капиталови разходи, обекти за подобряване на ВиК инфраструктурата в страната, за които има издадено разрешение за строеж и възможност за своевременно изпълнение на строително-монтажните дейности.

„Средствата в капиталовата програма на МРРБ обаче са ограничени и в пъти по-малко от нуждите и от направените проектни предложения“, заяви министърът и допълни, че създаденият „Български ВиК холдинг“ ЕАД има за цел да финансира проекти, чрез вътрешно преразпределение на средства и да подпомага ВиК дружествата, така че те да могат да изпълнят обектите, за които не намират средства от други финансови източници.

„Освен това ще подпомогнем ВиК дружествата да изпълнят своите задължения – неплатени средства към МОСВ, таксите, които те заплащат за водовземане“, обясни Аврамова и съобщи, че има съгласието тези средства чрез ПУДООС приоритетно да бъдат разпределени за водоснабдяване, ремонт и рехабилитация на водоснабдителни системи. Така общините ще имат възможност да получат средства, с които да изпълнят такива важни за тях проекти. 

В отговор на депутатски въпрос Аврамова информира, че към днешна дата подадените от общините искания за финансиране на отделни ВиК обекти са на стойност малко над 900 млн. лв. За ВиК инфраструктура само за територията на област Хасково необходимите инвестиции, определени с регионалните генерални планове до 2021-ва година, за постигане на съответствие с директивите на Европейския съюз в областта на водите са близо 580 млн. лв. без ДДС, а в средносрочен план до 2028-ма година са необходими близо 260 млн. лв. без ДДС.  

„Министерството на регионалното развитие и благоустройството търси бюджетни възможности в помощ на община Хасково за реализацията на конкретни обекти във ВиК сектора“, обясни регионалният министър и съобщи, че през май месец тази година от бюджета на ведомството са предоставени 260 хил. лв. на общината за изпълнението на проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на града. По него са приключили обществените поръчки за избор на изпълнител за инженеринга и за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.

Пред депутатите Петя Аврамова допълни още, че през 2019-та година инвестициите на ВиК оператора за водоснабдителната инфраструктура на територията на област Хасково са близо 480 хил. лв., а конкретно за община Хасково – 137 хил. лв., което разкрива реалната картина на ограничените възможности на ВиК дружеството да реализира инвестиционната си програма при досегашните условия.

През август тази година в МРРБ е постъпила молба от Община Тунджа за осигуряване на средства за подмяната на водопровод – водоснабдителна система „Драма – Крумово – Миладиновци“, стана ясно още по време на днешния парламентарен контрол. Общината има изготвен технически проект, като приблизителната стойност на строително-монтажните работи е 3,6 млн. лв. без ДДС. За финансовото обезпечаване на проекта е необходимо да се окомплектова документацията, включително и представяне на информация за проведени устройствени процедури, за готовността за възлагане и изпълнение на строителството, както и разрешение за строеж.

В Парламента министър Аврамова каза още, че МРРБ ще осигури 370 хил. лв. за подпомагане решаването на водния проблем за жителите на квартал „Мътница“ в гр. Шумен. Средствата са за възстановяване на водоподаването от дълбок сондаж за квартала.

Реализацията на тази мярка обаче изисква повече време, затова ВиК Шумен е изпълнило спешни аварийни дейности. Изградени са временни съоръжения, с които да се нормализира водоснабдяването на квартала. Аварийното водоснабдяване ще се използва до въвеждането в експлоатация на съоръженията от допълнителното водоснабдяване от дълбокия сондаж.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща