„Топлофикация София“ влошава сериозно финансовото си състояние през 2019 г.

Задълженията на дружеството към БЕХ са за 594,1 млн. лв.

Енергетика / България
Георги Велев
946
article picture alt description

„Топлофикация София“ влошава сериозно финансовото си състояние през 2019 г. За отчетения период компанията отчита загуба преди данъци от 82,6 млн. лв. За сравнение през 2018 г. загубата на столичното парно е била за 21,1 млн. лв., сочат данните от финансовия отчет на компанията. Въпреки лошия финансов резултат дружеството отчита повишаване на приходите от продажби на електрическа и топлинна енергия като те достигат 470,6 млн. лв.

Приходите от топлоенергия са достигнали 325,9 млн. лв., а тези от продажби на електроенергия са за 144,7 млн. лв. Причината за това са по-високите цени на топлинната и електрическата енергия, но те не са успели да подобрят финансовия резултат на дружеството.

През 2019 г. Топлофикация София е произвела 992,8 хил. мвтч електроенергия, което е със 146,9 хил. мвтч повече спрямо 2018 г. Продадената електрическа енергия е за 825,9 хил. мвтч, което е с 21% повече спрямо 2018 г.

През миналата година столичното парно е произвело 4,5 млн. мвтч топлоенергия с топлоносител гореща вода за бита. Производството тук намалява с 2,3% или 106,5 хил. мвтч спрямо 2018 г., а основната причината за това е по-топлата зима.

Разходите по доставката на топлоенергия са за 933 800 хил. мвтч, като тези от загубите поради пробиви на топлопреносната мрежа са за 242,3 хил мвтч, сочат данните на дружеството. За 2019 г. транспортните разходи на Топлофикация надхвърлят 20% от цялото количество произведена топлоенергия, става ясно още от финансовия отчет.

За произведените количества топлоенергия и електроенергия Топлофикация София е изразходвала 658,6 хил нормални куб. м природен газ и 45 т промишлен газьол. Общата консумация на вода от столичното парно през разглеждания период е за 5,9 млн. куб. метра, от които питейната вода е за 126 хил. куб. метра.  Забелязва се тенденция за увеличаване на количествата вода през последните години.

Общите разходи на столичното парно са се увеличили с 28% през миналата година спрямо 2018 г. и са достигнали 585,6 млн. лв. Най-голям дял от разходите е този за материали, а разходите за възнаграждения са за 44,28 млн. лв.

Общите вземания на компанията към края на миналата година са за 236,6 млн. лв. като търговските са за 202,7 млн. лв., а тези от клиенти са за 33,8 млн. лв.

Нетекущите и текущи пасиви на дружеството са общо за 978,9 млн. лв. Задълженията пък само към газовия доставчик „Булгаргаз“ са за 170,8 млн. лв. в края на миналата година. Най-големи са задълженията на дружеството към Българския енергиен холдинг. На него „Топлофикация София“ дължи 594,1 млн. лв.

Слабо изпълнение на ремонтна и инвестиционна програма

От отчета става ясно, че Топлофикация София не е изпълнила и половината от програмата си за ремонтна дейност през годината – от предвидени 9,4 млн. лв. са изпълнени 48% от тях или 4,5 млн. лв. Утвърдената инвестиционна дейност през 2019 г. е за 106,4 млн. лв. като от тях са изпълнени едва 24,2 млн. лв. (23% от предвидените средства).
От дружеството отчитат ръст в броя на новоприсъединени клиенти като за 2019 г. новите сгради с парно са 130.

През 2019 г. Топлофикация София е предприела действия за принудително събиране на дължимите суми от абонатите си. За целта в Софийски районен съд са заведени 15 747 дела. Заведени са и 5287 дела към съдия-изпълнител.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща