Бизнес климатът през юли отново се подобрява за трети преден месец

Общият показател на стопанската конюнктура за седмия месец на 2020 г. нараства с 2.5 пункта спрямо предходния месец юни

Икономика / България
3E news
541
article picture alt description

За трети пореден месец през юли участниците в традиционната месечна бизнес анкета на Националния статистически институт (НСИ) отчитат подобрявана на стопанската конюнктура.

Общият показател на бизнес климата седмия месец на 2020 г. нараства с 2.5 пункта спрямо предходния месец юни. Увеличение на показателя се наблюдава в търговията на дребно и в сектора на услугите, в промишлеността запазва нивото си от юни 2020 г., а в строителството е регистрирано понижение.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“

остава на юнското си равнище. По мнение на промишлените предприемачи настоящата производствена активност се подобрява (балансовият показател се покачва с 6.8 пункта), но очакванията им за дейността през следващите три месеца са по-умерени. През юли в сравнение с април се наблюдава повишение на средното натоварване на мощностите (с 2.5 пункта), което достига 70.4%. Най-сериозното затруднение за бизнеса остава несигурната икономическа среда, следвана от недостатъчното търсене от чужбина и недостатъчното търсене от страната.

Относно продажните цени анкетата регистрира намерения за известно повишение, макар преобладаващата част от мениджърите да очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

През юли съставният показател „бизнес климат в строителството“

се понижава с 1.8 пункта в резултат на влошените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-резервирани са и прогнозите им за строителната активност през следващите три месеца, като анкетата показва и увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията. Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и факторът „други“ продължават да бъдат най-сериозните пречки за дейността в сектора, като през последния месец се засилва негативното влияние на първия фактор.

По отношение на продажните цени в строителството мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“

нараства с 6.4 пункта, което се дължи главно на подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. По-благоприятни са и очакванията им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Факторите „несигурна икономическа среда“, „недостатъчно търсене“ и „конкуренция в бранша“ продължават да затрудняват в най-голяма степен дейността на предприятията.

По-голяма част от търговците очакват продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца.

През юли съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“

се повишава с 8.2 пункта в резултат на по-позитивните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Относно търсенето на услуги настоящата тенденция леко се подобрява, като и очакванията за следващите три месеца остават благоприятни, макар и по-резервирани спрямо предходния месец.

Несигурната икономическа среда продължава да бъде основната пречка за дейността на предприятията, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното ѝ въздействие. На второ и на трето място са недостатъчното търсене и факторът „други“.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите преобладаващите очаквания на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Още по темата:

Бизнес климатът се подобрява през юни за втори пореден месец

Бизнес климатът се подобрява през май за пръв път след три месеца

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща