КЕВР ще разгледа искането на „Булгартрансгаз“ утвърждаването на годишните приходи и цени за достъп и съхранение на природен газ

Енергетика / България
3E news
1284
article picture alt description

Комисията за енергийно и водно регулиране ще разгледа (от разстояние) заявлението на „Булгартрансгаз“ за утвърждаването на необходимите годишни приходи и цени за достъп и съхранение на природен газ в предвидените за това съоръжения.

Според доклада на работната група, „Прогнозните стойности на годишните капацитети за съхранение по направления са, както следва:-за съхранение на резерв от природен газ, необходим за осигуряване сигурността на снабдяване –1216700 MWh(115 млн. м3)“.
„За съхранение на природен газ за технологични нужди на комбинирания оператор и за нуждите на оперативното балансиране–428490 MWh (40,5 млн. м3)“.

„Стойността е в съответствие с прогнозната стойност на заетия капацитет на ПГХ „Чирен” с газ за технологични нужди и за нуждите на оперативното балансиране на комбинирания оператор;-за търговско съхранение на природен газ –4173810 MWh (394,5 млн. м3), представляващи оставащия свободен капацитет на ПГХ „Чирен”, след отделяне на капацитетите за съхранение на резерв от природен газ за осигуряване на сигурността на снабдяването и за съхранение на природен газ за нуждите на оперативното балансиране.

Цените за достъп и съхранение на природен газ в съоръжение за съхранение се образуват въз основа на необходимите годишни приходи за търговско съхранение на природен газ“, отбелязват от работната група.  

От документа, публикуван на страницата на регулаторната комисия става ясно, че дружеството е представило различните групи разходи по дейности и по икономически елементи, заедно с обосновки за начина на формирането им. Според тях „общият размер на разходите за 2020 г. е в размер на 17383 хил. лв., от които 7687 хил. лв. (условно променливи разходи б.р.) УПОР, променливи разходи в размер на 2857 хил. лв. и разходи за амортизации в размер на 6840 хил. лв“.

Предложеният общият обем за съхранение на синьо гориво от „Булгартрансгаз“ за 2020 г. възлиза на 5 819 000 MWh, от който търговският обем е 4 173 810 MWh, става ясно още от документа.  

Капацитетът за нагнетяване през тази година е разпределен както следва: технически – 31 860,18 MWh/ден, капацитет за нуждите на оператора – 2 346,07 MWh/ден и твърд търговски – 29 514,12 Mwh/ден.

Прогнозните количества за нагнетяване, добиване и съхранение са оценени на 4 445 897 MWh.

“С цел ефективното използване на наличните капацитети за нагнетяване, съхранение и добив на природен газ и поради опростения цикъл на съхранение, възможен за реализация в ПГХ „Чирен”, „Булгартрансгаз” ЕАД в съответствие с европейската практика, ще предлага основно интегриран продукт за резервиране на годишен твърд капацитет, както и интегриран продукт за резервиране на краткосрочен (шестмесечен) капацитет, представляващи комбинация от капацитети за нагнетяване, съхранение и добив в определено съотношение”, посочва в докладът си работната група към КЕВР.

В докладът си работната група публикува и предложената тарифна структура от преносното дружество.
Докладът на работната група е публикуван на:

https://www.dker.bg/uploads/_CGCalendar/2020/rep_cena%20sahranenie_Bulgartransgas_08_07_2020.pdf

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща