НАЧАЛО » технологии

65 години от първата АЕЦ в света

„Росатом“ отбелязва 65-ата годишнина на атомната индустрия

fb
3E news
fb
27-06-2019 11:31:00
fb

Глобалният технологичен лидер в областта на високоефективните решения за чиста енергия - „Росатом“, официално стартира поредица от събития, за да отбележи рождението на руската ядрена енергетика и 65-ата годишнина от първата атомна електроцентрала в света. Тя се намира в град Обнинск, Калужка област, Русия. Това е първата промишлена АЕЦ. Включена е в единната енергийна мрежа на Русия на 26 юни 1954 г.

По повод юбилея, генералният директор на „Росатом“ Алексей Лихачов заяви: „За последните 65 години, еволюцията на ядрените технологии ги е направила по-безопасни, по-надеждни и по-ефективни от всякога. От 1954 г. цялата ни индустрия е извлякла много поуки, приложила е различни превантивни мерки и най-добри практики и е приела такива високи стандарти, че светът без атомна енергия вече е немислим. Сега, през 2019 г., ние сме горди, че можем да предложим най-модерното поколение атомен реактор ВВЕР-1200 от поколение „3 плюс“ с мощност, по-голяма от всякога и с допълнително повишена безопасност.“

„През 1949 г., когато целият свят приемаше ядрените технологии предимно като военни, нашите учени предложиха модел за мирно използване на атомната енергия. Неслучайно първият енергиен реактор получи съкращението AM – „Атом мирен“, добави той.

Тържествата по случай 65-та годишнина от началото на ядрената енергетика започнаха в централата на „Росатом“ в Москва с церемония по награждаване на учени и специалисти, дали своя принос за развитието на руската атомна енергетика. Успоредно с това се организира и кръгла маса за обсъждане на въздействието на АЕЦ върху околната среда.

Град Обнинск също е домакин на редица събития по повод юбилея, между които международна научно-техническа конференция за ядрената енергетика, подкрепена от „Росатом“ и МААЕ, с участието на водещи и утвърдени експерти като председателя на Световната асоциация на ядрените оператори Том Мичъл, генералния секретар на Европейското ядрено дружество Фернандо Наредо, заместник-генералния директор на МААЕ Михаил Чудаков и други.

Реакторът на Обнинската АЕЦ е спрян на 29 април 2002 г., след като успешно работи рекордните 48 години – с 18 години повече от планираното. Индустриалният мемориален комплекс “Първата в света АЕЦ” в Обнинск приема годишно повече от пет хиляди посетители. През 2018 г. той е бил посетен от над 340 чуждестранни граждани от 32 страни.

Първата АЕЦ в света е разположена в град Обнинск, Калужка област. Тя е първата в света промишлена атомна централа, включена в единната енергийна мрежа „Мосенерго“ на 26 юни 1954 година в 17 часа и 45 минути московско време. Понастоящем Обнинската АЕЦ се намира в процес на извеждане от експлоатация. Нейният реактор е заглушен на 29 април 2002 година, след като работи успешно почти 48 години.

История на строителството:

През октомври 1945 година Техническият комитет, учреден при Совнаркома на СССР на Първо главно управление, предшественик на Министерство на средното машиностроене, разглежда бележката на академик Пьотр Капица „За прилагането на вътрешноатомната енергия за мирни цели“. Управлението на дейностите, свързани с мирния атом, поема президентът на Академията на науките Сергей Вавилов. Не след дълго Игор Курчатов излага своите съображения за възможността за използване на уран-графитовия реактор за производство на електроенергия. След като взема под внимание доводите на учените, на 16 май 1949 година правителството на СССР издава постановление за създаване на първата атомна електроцентрала. За научен ръководител на дейностите е назначен Курчатов, а главен конструктор на реактора е Николай Долежал.

През май 1950 година излиза правителствено постановление за началото на строителните дейности на първата АЕЦ. След една година е избрано и мястото за нейното изграждане.

Одобрен е за изграждане уран-графитов реактор от канален тип с пръстеновидни горивни касети (твелове), с топлоотнемане чрез „некипяща“ вода под налягане от 100 атмосфери. При избор на типа реактор е отчетен опитът, натрупан при създаване и експлоатация на промишлените реактори за преработка.

Строителството на сградата на АЕЦ започва през 1952 година на мястото на бившето село Пяткино. През февруари 1954 година във Физико-енергийния институт е изграден реактор с нулева мощност („критичен стенд“). Той е сглобен в една от лабораторните стаи на първия етаж на главния корпус на института. Целта на създаване на стенда според ръководителя на физичните измервания на реактора на АЕЦ М. Е. Минашин е необходимостта от експериментална проверка на пригодността на изчислителните методики, използвани при определяне на характеристиките на реактора на първата АЕЦ. На този стенд на 3 март 1954 година за първи път на територията на Калужка област е осъществена самоподдържаща се верижна реакция на деление на уран.

Пускане и по-нататъшна експлоатация:

За пускането на реактора е съставено щатно разписание с 4 смени персонал. Начело на групата, осъществила пускането, е съветският атомен физик Б. Г. Дубовски, който има опит от стартирането на първия в СССР реактор Ф-1, станало под ръководството на Курчатов на 26 декември 1946 година. За директор на първата АЕЦ е назначен Н. А. Николаев, а за научен ръководител на целия проект – неотдавна поелият ръководството на лаборатория „В“ (предшественичката на Физико-енергийния институт) Д. И. Блохинцев, известен по онова време теоретичен физик. На 9 май в 19 часа и 7 минути при зареждане на около 60 горивни канала (ГК) е достигнато критично състояние. След това активната зона на реактора е напълно заредена, вместила е 128 технологични канала (ТК). На 26 юни 1954 година за първи път в света е извършен енергиен пуск в АЕЦ.

Началникът на обект „В“ Дмитрий Блохинцев записва в оперативния дневник: „17 часа и 45 минути. Парата е подадена към турбината“. Академиците Курчатов и Александров поздравяват всички участници в това историческо събитие с думите: „С лёгким паром!“ (така се поздравяват руснаците, след като посетят прочутата руска парна баня).

През октомври 1954 година централата е изведена на проектни параметри. Електрическата енергия, произведена от първата в света атомна електроцентрала, е подадена към външни потребители – в мрежата на „Мосенерго“.

От 1956 година нататък в електроцентралата се провеждат изследвания за създаване на реактори от различен тип, необходими за създаване на по-мощни централи. От 1956 година АЕЦ е открита за съветски и чуждестранни делегации. Десетки хиляди екскурзианти от почти всички страни посещават централата, което помага за промяната на гледната точка относно атомната енергия.

Извеждане от експлоатация:

До 2000 година по-нататъшната експлоатация на Обнинската АЕЦ, която служи безаварийно 48 години (18 години повече от предвидения срок), престава да бъде икономически целесъобразна при условията на пазарна икономика.

Реакторът е спрян на 29 април 2002 година.

Наред с процесите на извеждане от експлоатация, централата действа като Отраслов мемориален комплекс с образователен център. Сега там се провеждат многобройни екскурзии на ученици и студенти, посещават я чуждестранни делегации. Експозицията на музея е източник на информация за историята на развитието на атомния отрасъл. Към мемориалния комплекс работи универсално училище за развитие „Умно сърце“. Електроцентралата е обект на особено внимание от страна на професионалистите атомни специалисти и любителите на развиващия се по света „атомен туризъм“.

 

По статията работи:

Галина Александрова