НАЧАЛО » технологии

Откриват програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност"

fb
3E news
fb
22-05-2019 10:15:00
fb

Програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" чиито програмен оператор е Министерството на енергетиката, ще бъде официално открита от 13.00 часа в зала 6 на Националния дворец на културата.

По време на събитието ще бъдат представени отделните области на подкрепа, както и опитът на норвежкия и исландския партньори.

Предвидени са и двустранни срещи за създаване на партньорства между потенциални бенефициенти от България и партньори от норвежка и исландска страна.

С предвидените по програмата средства – приблизително 33 млн. евро – ще бъдат финансирани дейности за улично осветление, оползотворяване на геотермална и хидро- енергия, енергийна ефективност в сградите и други. За първи път през настоящия програмен период бенефициенти могат да бъдат и представители на бизнеса, които биха желали да подобрят ефективността на техните производства.

Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Благодарение на стратегическото партньорство между Министерството на енергетиката и Дирекцията за водни ресурси и енергия на Кралство Норвегия и Националния енергиен орган на Исландия, програмата се развива успешно в България и бюджетът й е увеличен двойно през настоящия програмен период.

 

По статията работи:

Галина Александрова