НАЧАЛО » таг
fb

Иван Хиновски: Български фирми можеха да участват в строежа на „Турcки пoтoк“

fb
fb
28-05-2021
fb

Енергийният експерт Иван Хиновски: Истината е, че въглищните централи нямат бъдеще

fb
fb
28-04-2021
fb

Иван Хиновски: ТЕЦ „Марица Изток 2“ трябва да бъде заменена с парогазова централа

fb
fb
09-04-2021
fb

БЕМФ: Проектът на Стратегия за енергийно развитие не е балансиран, има неточности и липсват обосновки

fb
fb
26-02-2021
fb

Иван Хиновски: Ще загубим две ключови енергийни мощности, ако тръгнем към прекратяване на дългосрочните договори

fb
fb
16-02-2021
fb

Експерт: Само подготовката за строеж на нов блок в АЕЦ „Козлодуй“ ще продължи между 5 и 7 години

fb
fb
21-01-2021
fb

Иван Хиновски: Предложените промени в ЗЕ - риск от нестабилност в енергийната система, породена от хаотични ценови процеси

fb
fb
20-01-2021
fb

Иван Хиновски: Оправдана е по-високата цена на природния газ

fb
fb
03-09-2020
fb

Иван Хиновски: Най-разумното е реакторите на „Белене“ да се използват за заместващата мощност на площадка „Козлодуй“

fb
fb
05-07-2020
fb

Без модерните ТЕЦ в Маришкия басейн не може да се гаранира сигурността на енергийната ни система

fb
fb
19-06-2020