Иван Хиновски: Площадка „Белене“ е с перфектни условия за изграждане на инсталация за производство на зелен водород "

Има такъв народ" предложиха свои принципи за развитие на енергийния сектор

Енергетика / България
3E news
626
article picture alt description

Кадър: Фейсбук профил на "Продължаваме промяната"

По време на преговорите с ПП по енергийните въпроси за постигане на коалиционно споразумение за създаване на правителство от "Има такъв народ" предложиха няколко базови принципи за развитие на сектора. В преговорите от "Има такъв народ" /ИТН/ участваха експертите Иван Хиновски, инж. Благой Голобарев, Георги Чепишев, Александър Николов, който бе бивш служебен енергиен зам.-министър.

 Според Иван Хиновски бъдещето развитие на сектора трябва да бъде резултат от редица стратегии и политики, които трябва да бъдат разработени и приложени. Това са стратегията за декарбонизацията на българската икономика; за управление на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво; за проучване и развитие на собствен добив на петрол и природен газ, както тази за развитие на минните региони.

ИТН предлага промени в Закона за енергетика и други нормативни документи и създаването на нови административни структури в отговор на новите политики. Трябва да има вицепремиер в Министерски съвет по климата, Междуведомствен експертен и климатичен съвет, както и експертен енергиен съвет. Другият базов принцип е, че Министерството на енергетиката трябва да представя ежегодни публично достъпни доклади за изпълнение на дейностите, които са заложени в Енергийната стратегия на България, а ръководството на ведомството да дава пресконференции за състоянието на бранша и изпълнението на тази стратегия на всеки три месеца.

Следващото предложение е въвеждане на нова линия за компенсация на високите разходи на електроенергия и топлинна енергия на общини, болници и социални заведения. Предложението на партията е от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" /ФСЕС/ да се формира негативно задължение към обществото, което ще свали разходите на посочените обекти.

На следващото място от ИТН предлагат промяна на регламента за закупуване на технологичните разходи на ЕРП-ата и ЕСО, които вместо от сегмента "ден напред", където са по-високи цените на електроенергията, да преминат на цената на обществения доставчик. Другото предложение е стимулиране на търговията на платформата за дългосрочни договори, но при нови условия. Това може да стане чрез договор между производители и големи потребители на цена, която се договаря, но пак да става през енергийната борса през дългосрочните договори.

Според енергийният експерт Хиновски задължително трябва да се направи и преглед на наказателните процедури срещу България в областта на енергетиката. Той посочи, че в момента има около 8 наказателни процедури.
Политика номер едно трябва да бъде подготовка на условията на Механизма за капацитет. Втората политика е изготвяне на актуалното състояние на заявените и изграждане на нови генериращи мощности на ВЕИ и паралелно с това изготвяне на прогнозен мощностен и енергиен баланс с отчитане на тези резултати. Третото е приемане на нова енергийна стратегия. Важно за ИТН е подготовката и започването на програмата за изграждането на индивидуалните фотоволтаични инсталации съгласно Директива 2018/2001. Също така трябва да се включи в нея и до 1 мегаватпик за индустриални потребители за собствено производство. Другото предложение на либерален режим на изграждане на нови мощности на ВЕИ на пазарен принцип без държавна подкрепа и с участие в разходите по интегрирането им.

Другата политика, която от ИТН счита, че трябва да бъде развита, е разработване на национална стратегия за български добив на петрол и газ. Трябва да се разработи и дългосрочна стратегия за развитие на комплекса "Марица изток". Има план със създаването на ново държавно предприятие "Конверсия на минни региони", което ще помогне в буферния период и да създаде условия за инвестиция на високотехнологични производства в комплекса.

Според експертите на ИТН нови ядрени мощности трябва да се строят на площадка „Козлодуй“.

На площадка „Белене“ да се изгради модерен завод за зелен водород. Има сериозни инвестиционни намерения в тази посока и един такъв завод  ще е експортно ориентиран, обясни Хиновски. Според него площадката има перфектни условия за това, в съчетание с голяма фотоволтаична централа.

Преговорите между партиите продължават точка по точка.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща