НАЧАЛО » събития

ЕК ще започне да въвежда въглеродните такси поетапно от 2023 г.

Механизмът Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ще бъде представен официално в средата на месец юли

fb
3E news
fb
06-06-2021 08:06:27
fb

Европейският съюз през 2019 година публикува проекта за „Зелено споразумение“, в което за пръв път явно прозвуча идеята за въвеждане на гранични мита за въглеродни емисии, чрез които да бъде санкциониран вносът на въглеродни емисии. Тази стъпка цели да осигури защита на компаниите в ЕС от конкуренцията от сраните с по-изоставаща климатична политика и в същото време да стимулира глобалното съкращаване на емисиите от парникови газове.

Планира се на 14 юли Европейската комисия официално да представи „Механизъм за гранична корекция на въглеродните емисии“ - Carbon Border Adjustment Mechanism или CBAM. 

Според документа, вариант, на който вече се появи, механизмът ще се въвежда поетапно от 2023 година. Напълно ще трябва да заработи от 2026 година. 

Той ще обхваща както преките емисии – отнасящи се до производствените процеси, „които производителят контролира пряко, включително емисиите от отопление и охлаждане, потребявани при производствения процес“, така и косвените емисии като „електричеството, потребявано в процеса на производството на стоки“. 

Процедурата за изчисляване на емисиите е посочена в Приложение III. В случай на невъзможност за предоставяне на актуални данни в съответствие с методиката за изчисление, ще се прилагат стойности на емисиите по „подразбиране“, определени от европейските власти, както е посочено в документа. 

Регулирането обхваща стоките, посочени в Приложение I. Това са цимента, електричеството, торовете, желязото, стоманата и алуминия. 

За администрирането на Механизма се създава специален орган – CBAM Authority.

Вносителите ще трябва да се идентифицират и до 31 май всяка година да подават специална декларация за емисии - (CBAM declaration).

Ще трябва да бъдат предоставяни данни за внасяните стоки, включително „уникален идентификатор, издаден от CBAM“, тип и количество. 

Вносителите трябва да купуват цифрови сертификати  (CBAM certificates),всеки от който представлява сам по себе си тон емисии въглероден двуокис, съдържащ се във внасяните стоки. 

Цената на сертификатите ще бъде обвързана с цената на разрешителните на въглеродния пазар в ЕС и ще се базира на средна цена на търговете за въглеродните емисии в ЕС за всяка седмица. 

Тоест, фактически вносителите ще станат участници в европейската система за търговията с емисии (EU ETS). 

Информацията за придобиването на сертификатите също така ще трябва да бъде отразена в декларациите. Невъзможността да се потвърди достатъчен брой на разрешения към 31 май всяка година ще води до глоби, равни на три пъти средната цена на сертификатите CBAM за предходната година за всеки липсващ сертификат. 

При изчисляването на фактическите емисии, свързани с електроенергията, ще се взема предвид конкретната информация за произхода на електроенергията, включително договорите за пряка покупко-продажба в трети страни (Приложение III).

Според документа (Приложение II) граничната тарифа на въглеродните емисии няма да обхваща  Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Тя няма да се прилага също така и за извънморските територии на ЕС. 

Този документ все още е предварителен и окончателния вариант при приемането му може да е различен. 

Двата документа – обощаващият доклад и предварителният вариант може да видите тук: 

Още документи: https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55

Още по темата: Русия въвежда въглеродна единица за предприятията

СО 2
въглеродни такси
въглеродни емисии
въглероден данък
ЕК
гранични мита за въглеродни емисии
По статията работи:

Маринела Арабаджиева