НАЧАЛО » свят

Урсула фон дер Лайен : Съюз с по-големи амбиции

Програмата на новия председателя на ЕК за Европа

fb
3E news
fb
17-07-2019 04:15:00
fb

За поколението на моите родители Европа представляваше стремеж за мир на континент, на който разделението продължаваше твърде дълго.
За моето поколение Европа беше стремеж за мир, благоденствие и единство, които постигнахме чрез единната си валута, свободното движение и разширяването.

За поколението на моите деца Европа е само едно:

стремеж към живот на континент, който предлага природосъобразна и здравословна среда. Стремеж към живот в общество, в което човек може да бъде верен на себе си, да живее, където иска, да обича, когото иска, и да си поставя цели, които отговарят на висотата на неговите амбиции. Стремеж към свят, изпълнен с нови технологии и изконни ценности. Стремеж към Европа, която заема водещата роля в света по отношение на големите предизвикателства на нашето време.

Европейското население даде израз на своя глас и своите желания чрез рекордната избирателна активност на тазгодишните избори за Европейски парламент. Хората възложиха на европейските институции и лидерите на Европа недвусмислената задача да проявяват дързост и решителност.
За да осъществим тази цел, като предприемем съответните действия, трябва да преоткрием своето единство и вътрешната си сила.
Ако бъда избрана, ще укрепя връзките между хората, народите и институциите. Между очакванията и резултатите. Между думите и делата. Ръководената от мен Комисия ще се вслушва в гласа на европейците и ще действа смело, когато има смисъл от действия, като оставя на националните, регионалните и местните участници възможността да постигат резултати в областите, в които те са в най-добра позиция да го направят.

Днешният свят изглежда все по-объркан. Съществуващите световни сили поемат по нов самостоятелен път. Появяват се и се консолидират нови световни сили. Промените в климата, технологиите и демографските характеристики преобразяват нашите общества и начина ни на живот. Това оставя у много общности в Европа усещане за несигурност и безпокойство.

През следващите пет години трябва да работим заедно, за да разсеем страховете и да създадем нови възможности.

Европа трябва да играе водеща роля в прехода към здрава планета и към нов цифров свят. Ще може да го направи обаче само чрез обединяване на хората и чрез модернизиране на нашата уникална социална пазарна икономика в съответствие с днешните нови амбиции.
В началото на това пътуване трябва да се възползваме максимално от всичките си силни страни и умения и от целия си потенциал. Трябва да се съсредоточим върху равенството и да създадем възможности за всички хора, независимо от това дали са жени или мъже, дали са от изток, запад, юг или север, дали са млади или стари.

Трябва да отстояваме общите си ценности и върховенството на закона. Трябва да си осигурим ресурсите, от които се нуждаем, за да постигнем амбициите си, по-специално чрез следващия дългосрочен бюджет, който трябва да бъде приет във възможно най-кратки срокове.
Разполагаме с основа, която ще ни позволи да постигнем всичко това. Заетостта ни е на рекордно високо равнище, а икономическият ни растеж е устойчив. Ние сме суперсилата в световната търговия. Създаваме стандарти, които останалите следват. Вече сме извън ерата на управлението на кризи и можем да отправим взор към бъдещето.

Не бива да се притесняваме да се гордеем с това, което сме постигнали, нито да имаме амбиции за това къде искаме да стигнем.
Докато вървим заедно напред, искам подходът към нашата работа да бъде по-приобщаващ и открит. Искам да засилим партньорството на Комисията с Европейския парламент, който олицетворява гласа на гражданите.

В този смисъл проведох широка консултация и почерпих вдъхновение от от разговорите си с всички политически групи в Европейския парламент, както и от Стратегическата програма на Европейския съвет за периода 2019—2024 г.
Настоящите политически насоки се основават на общите идеи и приоритети, които ни обединяват. Те не представляват изчерпателна работна програма, а по-скоро целят да очертаят съвместната ни работа. Във всяка глава са посочени политиките, чрез които възнамерявам да постигнем целите си. Политическите насоки са съсредоточени върху шест основни амбициозни цели за Европа за предстоящите пет години и периода след това:

Европейска зелена сделка
Икономика в интерес на хората
Подготвена за цифровата ера Европа
Съхраняване на европейския ни начин на живот
По-силна Европа на световната сцена
Нов тласък за европейската демокрация

Ще се приспособяваме и ще сверяваме часовниците си при неизбежната поява на нови предизвикателства и възможности, но ще се придържаме неотменно към принципите и целите, изложени в настоящите насоки. За мен следващите пет години откриват възможност пред Европа да бъде по-амбициозна на местно равнище, за да заеме водеща роля в световен мащаб.


1. Европейска зелена сделка
Искам Европа да бъде по-амбициозна и да се превърне в първия континент, който е неутрален по отношение на климата.
Посланието на европейските гласоподаватели — както и на тези, които са още малки, за да гласуват — е пределно ясно: те искат да се предприемат реални действия за борба с изменението на климата и Европа да поеме водеща роля в тази борба.
Разпалеността, убеждението и енергията на милионите млади хора, чийто глас отеква по улиците и в сърцата ни, са вдъхновение за мен. Те се борят за своето бъдеще. Дълг на нашето поколение е да им го осигурим.

Превръщането ни в първия континент на света, който е неутрален по отношение на климата, е най-голямото предизвикателство и възможност на нашето време. То изисква да предприемем решителни действия сега. Ще трябва да инвестираме в иновации и научни изследвания, да преобразуваме нашата икономика и да актуализираме индустриалната си политика.
За да постигнем нашите амбициозни цели, в рамките на първите 100 дни след встъпването си в длъжност ще предложа Европейска зелена сделка.
Тя ще включва първия европейски законодателен акт, в който ще бъде заложена целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г.
Разпалеността, убеждението и енергията на милионите млади хора, чийто глас отеква по улиците и в сърцата ни, са вдъхновение за мен. Дълг на нашето поколение е да работим в техен интерес.

На път сме да постигнем амбициозните цели, които си поставихме с Парижкото споразумение за 2030 г. Трябва обаче да стигнем по-далеч и по-бързо, ако действително искаме през 2050 г. да постигнем неутралност по отношение на климата.
Сегашната ни цел е до 2030 г. емисиите да намалеят с 40 %. Трябва обаче да бъдем по-амбициозни. Въглеродните емисии трябва да имат определена цена. Всички хора и сектори ще трябва да дадат своя принос.
Ще предложа да се разшири обхватът на схемата за търговия с емисии, за да се включи морският сектор и с течение на времето да се намалят безплатните квоти, отпуснати на авиокомпаниите. Ще предложа също така това да се прилага и по отношение на движението и строителството. Ако искаме до 2050 г. да постигнем неутралност по отношение на климата, ще трябва до 2030 г. различните системи да се сближат.
В допълнение на тази работа и за да се гарантира, че нашите предприятия могат да се конкурират при равни условия, ще въведа гранична такса за въглеродните емисии с цел да се избегне изместването на въглеродни емисии. Това следва да бъде в пълно съответствие с правилата на Световната търговска организация. Ще се започне с някои подбрани сектори и постепенно обхватът ще се разшири. Ще преразгледам също така Директивата за данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията.

Справедлив преход

За да се задейства промяната, от която се нуждаем, ще представя своя план за икономика, която е подготвена за бъдещето — нашата нова индустриална стратегия.
Ще бъдем световен лидер в областта на кръговата икономика и чистите технологии. Ще работим за декарбонизация на енергоемките отрасли.
Европа е индустриална икономика и на много места в нашия Съюз местният производител, цех или завод е в центъра на нашите общности. Ето защо смятам, че това, което е добре за нашата планета, трябва да е добре за нашето население, нашите региони и нашата икономика.

Кохезионните фондове играят решаваща роля за подпомагането на нашите региони и селски райони от изток на запад и от юг на север, за да не изостават от промените в нашия свят. Необходими са обаче допълнителни усилия.

Нуждаем се от справедлив преход за всички.
В рамките на този преход трябва да признаем и да подходим с разбиране към факта, че не всички започваме от една и съща отправна точка. Всички споделяме една и съща амбиция, но за да я постигнат, някои може да се нуждаят от по-индивидуална подкрепа,отколкото други.

Смятам, че това, което е добре за нашата планета, трябва да е добре за нашето население, нашите региони и нашата икономика. Ще осигурим справедлив преход за всички.

Ще подпомогнем най-засегнатите хора и региони чрез нов фонд за справедлив преход. Това е европейският начин: амбициозни сме и не забравяме никого.
Нуждаем се също така от повече образование и мотивация. За тази цел ще предложа европейски пакт за климата, обединяващ регионите, местните общности, гражданското общество, промишлеността и училищата. Заедно те ще разработят и ще поемат набор от ангажименти, за да се постигне промяна в поведението, като се започне от индивидуалното и се стигне до най-голямото многонационално ниво. Това ще бъде основен компонент на справедливия преход за всички.

План за инвестиции за устойчива Европа

Тези, които действат първи и са най-бързи, ще се възползват също така от възможностите, които предлага екологичният преход.
Ето защо ще инвестираме рекордни суми в авангардни научни изследвания и иновации, използвайки изцяло гъвкавостта на следващия бюджет на ЕС, за да се съсредоточим върху областите с най-голям потенциал.
Имам готовност за по-амбициозно интегриране на въпросите във връзка с климата в следващата многогодишна финансова рамка. Ако Европейският парламент и Съветът дадат своето съгласие, бихме могли заедно да заложим цел в размер на 30 % от разходите за целите в областта на климата в следващия си дългосрочен бюджет.

Няма да бъде достатъчно обаче да се предвидят само публични финанси. Необходимо е да се възползваме от частни инвестиции, като поставим екологосъобразното и устойчиво финансиране в центъра на нашата инвестиционна верига и финансова система. За постигането на тази цел възнамерявам да представя стратегия за екологосъобразно финансиране и план за инвестиции за устойчива Европа.
В рамките на тази инициатива ще предложа също така части от Европейската инвестиционна банка да се преобразуват в банка на Европа за климата.
Банката вече е най-големият многостранен източник на финансиране в областта на климата в световен мащаб — 25 % от общия размер на нейните средства са предназначени за инвестиции в тази област. Искам до 2025 г. тази стойност най-малкото да се удвои.
Планът за инвестиции за устойчива Европа ще окаже подкрепа за инвестиции в размер на 1 трилион евро през следващите десет години във всяко кътче на ЕС.

По-амбициозни цели за 2030 г.

Трябва да бъдем по-амбициозни, когато става въпрос за нашите цели за 2030 г. Искам до 2030 г. да намалим емисиите с поне 50 %. За постигането на реално въздействие обаче светът ще трябва да действа като едно цяло. ЕС ще поеме водеща роля в международните преговори за повишаване на равнището на амбициите на други големи източници на емисии до 2021 г.
Ангажирам се да представя до тази дата подробен план за отговорно увеличаване на целта на Европейския съюз за 2030 г. на 55 %.
Този план ще се основава на социални, икономически и екологични оценки на въздействието, ще осигурява равни условия и ще стимулира иновациите, конкурентоспособността и създаването на работни места.

Опазване на околната среда на Европа

Изменението на климата, биологичното разнообразие, продоволствената сигурност, обезлесяването и деградацията на почвите вървят ръка за ръка. Трябва да променим начина, по който произвеждаме, консумираме и търгуваме. Опазването и възстановяването на нашата екосистема трябва да направляват всичките ни действия. Трябва да определим нови стандарти за биологичното разнообразие, които са общоприложими за търговията, промишлеността, селското стопанство и икономическата политика.

В рамките на Европейската зелена сделка ще представим стратегия за биологичното разнообразие за 2030 г.

Околната ни среда, нашите природни богатства, нашите морета и океани трябва да се опазват и защитават. Европа ще работи със своите световни партньори през следващите 5 години, за да се ограничи загубата на биологично разнообразие. Искам на конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие през 2020 г. да поемем водеща роля в световен мащаб, както направихме през 2015 г. на конференцията по изменението на климата в Париж.

Трябва да съхраним жизненоважната работа на нашите земеделски стопани, за да осигурим на европейците питателна, достъпна и безопасна храна. Това е възможно само ако са в състояние да осигурят достоен живот за своите семейства. Ще подкрепим нашите земеделски стопани с нова „Стратегия от фермата до трапезата“ за продоволствена устойчивост по цялата верига за създаване на стойност.
В нашите селски райони живеят над 50 % от европейците. Те са гръбнакът на нашето общество и в тях бие сърцето на нашата икономика. Разнообразието на ландшафта, културата и наследството в Европа е нейната най-характерна и забележителна черта. Тази характеристика е основна част от нашата идентичност и икономическия ни потенциал. Ние ще ценим и ще опазваме селските си райони и ще инвестираме в тяхното бъдеще.
Здравето на европейските граждани и на планетата вървят ръка за ръка: то зависи от качеството на въздуха, който дишаме, на водата, която пием, и на храната, която ядем, както и от безопасността на продуктите, които използваме.

В името на здравето на нашите граждани, нашите деца и внуци Европа трябва да има амбицията да премине към нулево замърсяване. Ще предложа междусекторна стратегия за защита на здравето на гражданите от влошаването на състоянието на околната среда и замърсяването, която ще включва мерки за качеството на въздуха и на водата, опасните химични вещества, емисиите от промишлеността, пестицидите и веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система.

Устойчивостта на Европа е свързана също така със създаването на възможности, иновациите, създаването на работни места и предлагането на отраслови конкурентни предимства. Кръговата икономика е от ключово значение за развитието на бъдещия европейски икономически модел.
Ще предложа нов план за действие за кръгова икономика с акцент върху устойчивото използване на ресурсите, особено в ресурсоемки сектори с голямо въздействие, като текстилното производство и строителството.

Искам Европа да играе водеща роля във връзка с пластмасите за еднократна употреба. До 2050 г. в океаните ще има повече пластмаса, отколкото риба. Трябва да обмислим сериозно как да обърнем тази тенденция. Европейското законодателство вече се прилага по отношение на десетте най-разпространени пластмасови изделия по европейските плажове. Искам в рамките на нашата борба с пластмасовите отпадъци да се заемем и с пластмасовите микрочастици.

актуализация
информационни системи
НАП
По статията работи:

Георги Велев