НАЧАЛО » свят

ЕК включва ядрената енергетика в официалния регистър на екологично чистите източници

fb
3E news
fb
14-04-2021 11:04:37

Специализирана работна група към Европейската комисия е стигнала до извода, че ядрената енергетика не нанася съществени щети на околната среда. Това заключение изобщо не се е харесало на екологичните активисти, но, за да го оспорят ще им се наложи да опровергаят твърде балансираните и обективни аргументи.

Европейските страни още преди няколко години взеха решение през двадесет и първи век да станат въглеродно неутрални, тоест да произвеждат толкова или по-малко парникови газове, отколкото се поглъщат от природата и промишлеността на територията им.

Предвид това, че не остава много време, специализираните органи последователно оценяват екологичността на всички видове енергия. Последни в този списък бяха атомните електроцентрали (АЕЦ). През миналия месец март Групата на технически експерти (TEG) не можа да даде еднозначно заключение и предложи да проучи въпроса по-подробно.

След едногодишна работа експертите от Обединения изследователски център (JRC) са готови с подробен доклад. Документът е достъпен на сайта на Европейската комисия от няколко седмици, но както пише порталът World Nuclear News, това не е финалната версия, това е „изтичане“ на информация.

Да се потвърди или опровергае тази теза е трудно, тъй като официално съобщение по темата няма. Независимо от това документът се определя от експертите като много интересен и информативен.

Чрез обработването на стотици научни проучвания, експертни доклади, публикации в специализирани издания и други първични източници JRC прави няколко ключови извода.

На първо място, по отношение на общото ниво на въздействието върху околната среда, ядрената енергия е по-добра или сравнима с възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) – водноелектрически централи, вятърни турбини и слънчеви панели. Естествено, оценява се пълният цикъл на цялата индустрия, а не само производството на електроенергия: от добива и обогатяването на ядрено гориво до изграждането, експлоатацията и извеждането на експлоатация на АЕЦ, а също така и съхраняването на отпадъци.

Според мнението на изследователите, на съвременното технологично ниво атомните електроцентрали или вече са създадени достатъчно екологични, или могат лесно и относително евтино да бъдат модернизирани, така че щета за околната среда да стане незначителна.

В докладът на JRC има само две „точки на растеж“, на които задължително да се обърне внимание при планирането на строителството и експлоатацията на АЕЦ. На първо място това е термичното замърсяване на водоемите. То трябва да се следи много внимателно като по време на строителството трябва да се следи охлаждащата система да бъде изчислена така, че да се намали температурата на заустваната вода, а централата да се задължи да не излиза от строго определените граници. На второ място – това са нормативните документи. Да, ядрената енергетика е може би „най-регулирания“ сектор, но въпреки това към регламентите трябва да се добавят елементи, свързани с околната среда. Въпреки че всъщност повечето мерки, необходими за опазване на околната среда и ограниченията върху всякакви емисии, са отдавна приложени ( те все още са по-ниски, отколкото за ТЕЦ на газ и въглища).

Докладът съдържа много интересни сравнения, които могат да развалят настроението на пламенните противници на АЕЦ и природозащитниците. Например, при ядрените реактори от трето поколение вероятността за причиняване на вреди на хората в резултат на аварии по отношение на произведената електроенергия е по-малка, отколкото от слънчевите панели.  
Рискът от сериозни инциденти, включително радиационни е незначителен и с всяка година намалява.

Накрая, технологията за пълна преработка на отпадъците (най-често срещаният сега метод е погребване в специални хранилища) отговаря на всички изисквания за екологична безопасност дори и без перспективна засега технология за пълна преработка. В близко бъдеще те ще се съхраняват по същия начин, както се предвижда това да става за излишния въглерод – в геоложки образувания, дълбоки пещери. Този метод, базиран на много изследвания е признат за надежден и безопасен за хилядолетия.

Документът естествено вече е предизвикал диаметрално противоположна реакция от обществеността, която го е виждал. Foratom, европейска търговска организация, насърчаваща използването на ядрена енергия, приветства доклада. Но Грийнпийс, както съобщава The Irish Times, вече е заклеймила Европейската комисия като продажна,  корумпирана организация и казва, че атомното лоби е платило за това изследване и не му вярва.

Независимо от това, какво смятат екоактивистите, докладът на JRC ще трябва да бъде подложен на независим преглед от няколко експертни групи. Разбира се, някакви промени се очакват, но едва ли общите заключения ще се променят. В световен мащаб всъщност няма да се промени нищо – обществеността, която се страхува от АЕЦ ще остане изключително предпазлива. Следователно, противно на опасенията на противниците на ядрената енергетика, признаването й за екологично чиста няма да доведе до развитие на строителството на реактори в Европа. Те обаче все пак ще запазят дела си в енергийната система.

Работата е в това, че изграждането на атомна електроцентрала е дългосрочен проект, който изисква големи инвестиции и е критично важен за енергийната независимост на много страни. Следователно тяхното финансиране почти винаги изцяло, или до голяма степен пада върху плещите на държавата. А без ясна класификация на видовете енергетика според нивото на въздействие върху околната среда е невъзможно да се определи обхватът на възможните инвестиции в тях съгласно новите екологични планове на Европейския съюз

Ето че и ядрените централи са класирани. Както се оказа, наравно с вятърните турбини и слънчевите панели.

Документът на JRC до ЕК: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210329-jrc-report-nuclear-energy-assessment_en.pdf

таксономия
ядрена енергетика
Обединен изследователски център (JRC)
екологично чисти източници
По статията работи:

Маринела Арабаджиева