НАЧАЛО » българия

С 3,1 млн. лева загуба завършва полугодието БЕХ

fb
3E news
fb
06-08-2019 09:32:00
fb

С ръст на разходите от над 319% и нетна загуба от 3.1 млн. лева завършва полугодитето Българският енергиен холдинг. Това става ясно от публикуваните от предприятието отчети. В сравнение със същия период на миналата година БЕХ е отчел оперативна печалба от 153,6 млн. лева. Разходите на холдинга през първото полугодие на 2019 г. са се увеличили със 145,2 млн. лева, става ясно от предоставените данни.

Холдингът е получил 80,85 млн. лв. дивидент от дъщерните си дружества при 104,54 млн. година по-рано. Направил е обезценка за 95,8 млн. лв. на вземания от НЕК и ТЕЦ „Марица-изток 2". Вземанията на БЕХ от дъщерните му компании са се увеличили до 2,25 млрд. лв. при 1,963 млрд. спрямо 31 декември 2018 г.

От данните става ясно, че приходите на холдинга за шестте месеца са намалели с близо 25% или с около 26,9 млн. лева.  Намалението на приходите идва по няколко пера – от Електроенергийния системен оператор не са разпределяли печалба поради покриване на загуби на дъщерното дружество за минали периоди. Към края на 2018 г. компанията е отчела положителен финансов резултат от 32,2 млн. лева. С пет пъти – 41,44 млн. лева се е понижил нетният финансов резултат на „Булгаргаз“ като причината за това е наложената глоба по делото БЕХ газ. Глобата е за 50.2 млн. лева като компанията е признала само една трета от стойността на глобата. Санкцията по делото БЕХ газ бе наложена на държавните фирми БЕХ, „Булгартрансгаз“ и „Булгаргаз“ и бе общо за над 77 млн. евро.

Добрите финансови показатели на АЕЦ „Козлодуй“ и на Мини „Марица Изток“ и отчисленията от дивиденти от тях компенсират намалените приходи от дивидент, обясняват от БЕХ. От данните става ясно, че печалбата на държавните мини за 2018 г. е 1,4 млн. лева. Отчетената печалба е по-малка спрямо предходни периоди, а причината за това е спадналия добив на въглища, по-малкото приходи, в следствие на по-ниската работа на въглищните централи, спрямо 2017 г.

Късното разпореждане на държавата за разпределяне на нетната печалба на дружествата е провалило преводът на дивидент от „Булгартрансгаз“ през първото полугодие, става ясно от отчета на БЕХ.

Разходите на компанията са се увеличи драстично, с близо 300% за полугодието на тази година. Причината за това е въвеждането на новите международни счетоводни стандарти. Така отчетените разходи за обезценка са достигнали 145,8 млн. лева. Основната част от тези разходи са свързани с финансово закъсалите НЕК и ТЕЦ „Марица Изток 2“. Поради слабата си ликвидна позиция двете дружества не са в състояние да обслужват редовно задълженията си към холдинга по сключените договори за заеми, обясняват от БЕХ.

Като цяло финансовото състояние на БЕХ се запазва стабилно, обясняват от холдинга. Оттам продължават да закупуват нужните квоти за работата на ТЕЦ „Марица Изток 2“.

От финансовото министерство обаче не са публикували отчетите на НЕК, ТЕЦ "Марица Изток 2", "Булгагаз", "Булгартрансгаз" и "Булгартел".

По статията работи:

Георги Велев