НАЧАЛО » българия

Печалбата на АЕЦ "Козлодуй" за полугодието достигна рекордните 197 млн. лв.

fb
3E news
fb
06-08-2019 07:57:00
fb

197 млн. лв. е достигнала печалбата на АЕЦ „Козлодуй" за първите 6 месеца на годината. Това сочат данните от отчетите, които финансовото министерство е публикувало на страницата си. За същия период на миналата година печалбата на централата е била 99 млн. лв.

Подобрението на финансовия резултат се дължи на отчетения ръст на приходите от електроенергия от пазарна реализация, в резултат на по-високи пазарни цени, обясняват в отчета си от централата.

През първо полугодие на 2019 г. оперативните приходи на Дружеството са в размер на 637 млн. лв., със 101 млн. лв. над отчетените за съпоставимия период на 2018 г. Основната част (99%) от приходите са формирани от продажбата на електроенергия и са на обща стойност 629 млн. лв. с ръст от 103 млн. лв.
Разходите за осъществяване на оперативната дейност на Дружеството за първо полугодие на 2019 г. са в размер на 427 млн. лв. и са на нивото на отчетените за същото полугодие на 2018 г.

Произведената електроенергия е с 2% повече спрямо същия период на миналата година. Доставената нетна активна енергия за енергийната ни система е за 7,7 млн. мвтч.

Отчитайки тенденцията за по-широко отваряне на пазара, продажбите по регулирани цени през 1-во полугодие на 2019 г. са със 31% по-малко в сравнение със същия период на 2018 г. Квотата за регулаторен период Юли 2018 - Юни 2019 г. е изпълнена на 100%, отчитат от централата.
Паричните средства на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в края на първо полугодие на 2019 г. са на стойност 434 млн.лв.

В периода 01.01-30.06.2019 г. постъпленията от продажби от електрическа енергия са 719 млн.лв., с 76 млн.лв. (12%) по-високи спрямо размера им през същи период на 2018 г. Постъпленията от нерегулирани продажби традиционно бележат ръст. Реализирани са 610 млн.лв., които са увеличени със 124 млн.лв. спрямо същия период на 2018 г. За първото полугодие на 2019 г. входящите потоци от НЕК ЕАД за регулираните доставки са 109 млн.лв.

През 1-вото полугодие са внесени 238 млн.лв. във връзка с изпълнение на задълженията на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД към осигурителни институции, държавен и местен бюджет, към фондове РАО, ИЕЯС и СЕС, допълват от централата.

По статията работи:

Георги Велев