НАЧАЛО » българия

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 93.27 лв. за MWh с ден за доставка 4 май 2021 г.

fb
3E news
fb
03-05-2021 02:05:08
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 93.27 лв. за MWh и количество от 56 414.10 MWh с ден за доставка 4 май 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 92.47 лв. за MWh, при количество от 30 230.00 MWh.

Извънпиковата енергия (26 184.10 MWh) е на цена от 94.08 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 99.43 лв. за MWh и количество от 1874.3 MWh.

Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната в 20-21 часа 115.04 – 115.07 лв. за MWh при количество от 2754.3 и 2845.4 MWh съответно.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 99.45 лв. за MWh, при количество от 2220.5 MWh.

Спрямо стойността от 89.71 лева за MWh или 45.87 евро за MWh за 3 май 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 4 май нараства до 47.69 евро за MWh (ръст с 4.0 %), според www.energylive.cloud, или 93.27 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 3 май 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 1 340.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 80.20 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 1044 MW или 25.23 %
кондензационните ТЕЦ с 1304 MW или 31.51 %,
топлофикационните ТЕЦ с 241 MW или 5.82 %,
заводските ТЕЦ – 171 MW или 4.13 %,
ВЕЦ със 9 MW или 0.22 %
малки ВЕЦ – 377 MW или с 9.11 %
вятърни електроцентрали – 395 MW и съответно 9.55 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 565 MW или 13.65 %

Био ТЕЦ – 32 MW или 0.77 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 3174 MW.

Интензитета на СО2 е 322g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

 

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news