НАЧАЛО » анализи

NNWI: Решенията в енергетиката не може да се вземат изолирано: необходим е подход на ниво система

fb
3E news
fb
08-09-2019 06:35:00
fb

Няма едно-единствено решение за енергийните предизвикателства днес. Стойността на диверсификацията не бива да се подценява, а сложността на съвременните енергийни системи прави простото или изключително технологичното  решение нереалистично и неикономично. Решенията в енергетиката  не може да се вземат изолирано: необходим е подход на ниво система, за да се отговори на изискванията на устойчивото развитие. Това коментира в презентацията си „Current Trends in Energy Economics, Technology, and Policy-Driven Change – a Reality Check” Charles Hart, Analyst, The New Nuclear Watch Institute (NNWI) в рамките на работен семинар в Лондон.

В тази връзка той акцентира на последователността на нарастването на търсенето на енергия през годините и визията за бъдещето; трансформацията на електроенергийния сектор при нарастващото значение на енергийната ефективност; политиката по отношение на измененията на климата.

Позовавайки се на статистическия доклад на британската компания ВР, публикуван по-рано през тази година той коментира данните за последователен ръст на търсенето на електрическа енергия.

Общо потребление на първична енергия в Африка расте с (+) 2,36 %,  Азиатско-Тихоокеанския регион – с 3.32 %, в страните от ОНД – с 0.97 %, но в Европа намалява с 0,58 %, в Близкия Изток – с плюс 3,28 %, В Северна Америка – увеличението е с 0,29% , а  в Южна и Централна Америка – плюс 1,57 %.

Потреблението на енергия на глава от населението също според статистическия доклад на ВР – в Африка се наблюдава спад от 0,20 %, в Азиатско-Тихоокеанския регион – увеличение с 2,33 %, ОНД – плюс 0,44 %, Европа – минус 0,86 %, Близкия Изток – ръст от 1,16 %, Северна Америка – спад от 0,64 %, Южна и Централна Америка – увеличение с 0,51 %.

По отношение на първичният разход на гориво  с оглед на трансформацията на електроенергийния сектор и нарастването на електрификацията,  отново според данните на ВР за периода от 2008 г. до 2018 г.  в Африка ръстът е (плюс) 3,20 %, в Азиатско-Тихоокеанския регион – плюс 5,34 %, в ОНД – 1,01 %, в Европа – минус 0,3 %, В Близкия Изток – плюс 4,82 %, в Северна Америка – плюс 0,28 %, в Южна и Централна Америка – с плюс 2%.

В  световен мащаб все още водещ източник на енергия остава петролът с дял от 34% от общия микс. На второ място се нареждат въглищата с дял от 27%, следвани от природния газ (24%) и хидроенергията (ВЕЦ) – 7%, както и ВЕИ.

Ядрените мощности също се увеличават – при това с 2,4 %,  което най-бързият растеж от 2010 г. насам. Разбира се, зад този ръст отново стой Китай (10 mtoe) - почти три четвърти от световния ръст. Но също така и Япония (5 mtoe).
Производството на електроенергия се е повишило със средните 3,7 %, като и тук това се дължи основно на Китай с повече от половината от това нарастване, следван от Индия и САЩ.

Възобновяемите енергийни източници осигуряват  една трето от нетното увеличение на производството на електроенергия, следвани от въглищата (31 %) и природния газ (25 %).

Делът на ВЕИ в производството на електроенергия нараства от 8,4 % на 9,3 %. Въглищата все още представляват най-голям дял в производството на електроенергия с 38 %.

Трябва да се отчете, че в основата си ръстът се дължи на страните от Азиатско-Тихоокеанския регион и точно тук се извършва и промяната на основни мощности.

Базирайки се на данните на ВР, Charles Hart коментира и политиките по изменение на климата, като обърна специално внимание на основната цел, залегнала в Парижкото споразумение за ограничаване на повишението на температурата до 1,5 градуса по Целзий и в частност на ограничаването на фосилните горива.

Енергийните предизвикателства са свързани с:

посрещане на нарастващото търсене на енергия;

осигуряването на мощности за производството й на разумна цена;

поддържане на сигурността и надеждността на енергийните системи;

намаляване на въглеродните емисии и постигане на климатичните цели;

Схващането, че решението за залагане на един енергиен източник е погрешно. Неверен е и митът,  за един-единствен енергиен източник, който може да отговори на всички предизвикателства, пред които е изправен енергийният сектор. Затова би трябвало да се даде приоритет по отношение на политиката и инвестициите. Разбира се, като се обърне достатъчно внимание и на горивото на прехода към нов тип енергетика, а и с оглед на технологиите.

В заключение анализаторът коментира и стойността на интеграцията на различните източници, както и диверсификацията. Няма едно-единствено решение на енергийните предизвикателства на днешния ден за отделните страни. Стойността на диверсификацията не бива да се подценява, а сложността на съвременните енергийни системи прави простото или изключително технологичното решение нереалистично и неикономично. Енергийното решение не може да е изолирано - необходим е подход на ниво система, за да се отговори на изискванията на устойчивото развитие, смята  Charles Hart.

Tim Yeo Chairman The New Nuclear Watch Institute  коментира целите на енергийната политика – гарантиране на сигурността на доставките, взаимодействието между отделните източници на енергия , осигуряването на баланс и защита на инвестициите.
В този план той обърна внимание на огромното въздействие на новопоявили се приоритети, свързани с изменението на климата и опазването на околната среда, а и не само те. Tim Yeo обърна особено внимание на обществените процеси, които също оказват влияние върху вземането на решение за дадена енергийна политика. Трябва да се има предвид дори и това, че много хора не признават климатичните заплахи, припомни той. В тази връзка е важна ролята на енергийната индустрия и в частност на ядрената енергетика за обществото. Защото ядрената енергетика има постижения в различни области. Задачите трябва да се решават по важност, спешност и в глобален план, обясни Yeo. Преди две години в рамките на посещение в България той коментира, че трябва да има баланс, равнопоставеност между различните енергийни източници.  


Wade Allison Emeritus Professor of Physics Oxford University в презентацията си в рамките на работния семинар се спря на необходимостта от по-висока мотивация за решаването на проблемите в енергийния сектор, включително и на социално ниво. Професорът разгледа климатичните промени исторически план, обръщайки внимание на значението на различни фактори. Енергетиката стана твърде замърсяваща и може би е време да бъде построена на други принципи, смята той. В тази връзка именно коментира и възможностите на различните източници на възобновяема енергия, разбира се, отдавайки предпочитание на ядрената енергетика, разбира се в съчетание с други източници. Вятърът  може би е лош избор за основен първичен източник и предполага непредсказуеми резултати, посочи той, като разгледа подробно влиянието на енергията от вятърни мощности  върху електроенергийната мрежа, позовавайки се на данните от доклада Wind 2018, както и от гледна точка на физиката.
Коефициентът на капацитет варира от 23 до 37 % в зависимост от това дали е в континентална част или в офшорната, обясни Wade Allison.
По отношение на слънцето като източник на енергия той също наблегна на негативните страни от едностранното използване н този вид източник на енергия при това за дълъг период от време. Именно от тази гледна точка професорът разгледа  ролята и възможностите, които предоставя атомната енергетика, като отхвърли страховете, свързани със страничните ефекти от използването на атома за производство на електрическа енергия.

По статията работи:

Маринела Арабаджиева