НАЧАЛО » анализи

IRENA: Инсталираните ВЕИ мощности в света надхвърлят 2500 ГВт през 2019 г.

fb
3E news
fb
08-04-2020 12:04:12
fb

Международната агенция за възобновяема енергетика (IRENA) публикува поредният си годишен статистически доклад Renewable Capacity Statistics 2020, в който се посочват данните за производствените мощности, работещи на основата на възобновяеми източници на енергия, въведени в експлоатация през 2019 година, както и в предишните.

По данни на IRENA, глобалната установена мощност от ВЕИ се е увеличила със 7,4 % през 2019 година. Въведените в експлоатация нови електроцентрали, работещи на основата на възобновяеми източници са с мощност от 176 ГВт. В резултат на това ВЕИ мощностите през годините са нараснали до 2537 ГВт.

Повече от половината от новите възобновяеми мощности са изградени в Азия - 95,5 ГВт, ръст от 9 %). След нея се нареждат:  Европа – плюс 35 ГВт , ръст от 6,6 %, Северна Америка – плюс 22 ГВт, ръст от 6 %, Южна Америка – плюс 8,4 ГВт, ръст – 4 %.

В Близкия Изток ръстът на ВЕИ достига 2,2 ГВт, плюс 13 %, в Африка – плюс 2 ГВт, плюс 4,3 % и в Централна Америка – плюс 0,6 ГВт и ръст 4,1 %.

Голяма част от новите ВЕИ-мощности (почти 90 %) са от слънчеви и вятърни електроцентрали. В слънчевата енергетика по данни на IRENA са били въведени в експлоатация 98 ГВт, което е увеличило мощностите в сектора с близо 20 %. Мощностите във вятърната енеретика са нараснали с 59 ГВт, включително 26 ГВт изградени и пуснати в Китай и 9 ГВт в САЩ.

Останалата част от новите мощности във ВЕИ-сектора са от хидроенергетика (+ 12 ГВт, основно в Китай и Бразилия), от биомаса (+ 6 ГВт)  геотермална енергия (+ 700 МВт).

Според резултатите от 2019 г. слънчевата (586 ГВт) и вятърната (623 ГВт) енергетика заедно взети за пръв път за изпреварили хидроенергетиката (1190 ГВт) по установена мощност. Според IRENA, делът на ВЕИ в ръста на генериращите мощности в света през 2019 г. за пръв път е надхвърлил 70 %. Според международната агенция, делът на ВЕИ за 2019 г. в установените мощности  на световната електроенергетика са достигнали 34,7 %. Данните, посочени в доклада на IRENA може да се различават от други източници, например от публикациите на секторните асоциации.

Докладът на IRENA: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Mar/IRENA_RE_Capacity_Statistics_2020.pdf

Още информация също на: https://www.irena.org/newsroom/pressreleases/2020/Apr/Renewables-Account-for-Almost-Three-Quarters-of-New-Capacity-in-2019

 

хидроенергетика
вятърни мощности
слънчеви мощности
ВЕИ-мощности
IRENA
По статията работи:

3E news