НАЧАЛО » анализи

EMI: ВЕИ в ЕС - конкурентоспособност и ползи за икономиката

fb
3E news
fb
11-09-2019 11:38:00
fb

Инвестициите в сектора на възобновяемите енергийни източници могат да осигурят големи ползи от гледна точка на конкурентоспособността на промишлеността на ЕС, както и да осигурят голям тласък на работни места и растеж, според ново проучване от две части, публикувано в края на август 2019 от Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия. Изтъквайки значителния икономически принос, който възобновяемите енергийни източници вече дават, проучването идентифицира редица потенциални решения за тесните места и административните пречки, които биха осигурили още по-голям тласък на определени сектори.

 

Първата част на изследването се фокусира върху конкурентоспособността на технологиите за възобновяема енергия в отоплителната и охлаждащата промишленост. Тя изчислява, че четирите основни решения за възобновяемо отопление и охлаждане (биомаса, биогаз, термопомпи и слънчево-топлинни елементи) вече представляват повече от 650 000 работни места на пълен работен ден и са натрупали комбиниран оборот от 67,2 милиарда евро през 2017 г. - това е близо до половината от работещите в сектора на възобновяемите енергийни източници в ЕС (1,4 милиона) и равняващи се на 43% от общия оборот на ВЕИ (155 милиарда евро през 2017 г.). Независимо от това, проучването установява също, че съществуват значителни пречки за постигане на пълна индустриална конкурентоспособност. За да се обърне внимание на това, документът препоръчва да се създаде европейски пазар за отопление и охлаждане, където цените на въглеродните емисии да бъдат интернализирани, като по този начин се осигурят равни условия и се повиши конкурентоспособността на алтернативи на базата на възобновяеми източници в сравнение с решения, базирани на изкопаеми източници. Изследването предлага също да се премахне настоящото пристрастие към решенията за изкопаеми горива, например чрез подобряване на уменията и осведомеността от страна на хората, които са ангажирани с инсталирането на съоръженията и купувачите на технологии, и рационализиране на техническите изисквания, сертификацията, стандартизацията и лицензионните изисквания в Европа за отваряне на местните пазари.

 

Втората част на изследването разглежда конкурентоспособността на самия сектор на възобновяеми енергийни източници, който отбеляза значителен растеж през 2018 г. Резултатите показват, че този бранш подобрява конкурентното си предимство, но че компаниите се сблъскват с редица бариери, когато се опитват да осигурят финансиране на проектите си. Тази оценка показва, че ако базираните в ЕС компании се ангажират да доставят електроенергия от възобновяеми източници, за да покрият 30% от общото потребление на електроенергия до 2030 г., тогава секторът на ЕС за възобновяема енергия ще генерира над 750 милиарда евро брутна добавена стойност и повече от 220 000 нови работни места.

 

Разглеждайки целите за отопление и охлаждане на база ВЕИ за 2030 г. за всяка държава-членка, проучването осигурява също важен принос за разработването на интегриран национален план за енергетика и климат, които държавите-членки трябва да финализират преди края на 2019 г., припомняйки, че само 16 от Държавите-членки са включили 2030 цели за отопление и охлаждане на база възобновяеми енергийни източници в своите проекти за планове, представени по-рано тази година. Докладът включва също анализ на бариерите пред инвеститорите във възобновяеми енергийни източници в 10 държави-членки на ЕС и дава предложения за улесняване на използването на договори за изкупуване на електроенергия.

 

Докладът е представен от Института за енергиен мениджмънт: https://www.emi-bg.com/bg/home/article/5d764200b59ccd010079a10c

 

Пълният доклад: https://ec.europa.eu/info/news/new-study-underlines-potential-economic-benefits-renewables-eu-industry-2019-aug-22_en

 

 

По статията работи:

Маринела Арабаджиева