НАЧАЛО » анализи

Как гръцките енергийни източници имат неизползван потенциал

fb
3E news
fb
13-06-2019 11:10:00
fb

James Wilson 2019, ft.com

 

Географията на страната я прави превъзходна територия за възобновяеми енергийни източници, но пречи на плановете за намаляване на използването на изкопаеми горива

Агиос Георгиос описва собстевната си Terna Energy като първата сухоземна вятърна ферма в Гърция с „офшорни характеристики" - и след 10 минути с хеликоптер, достигаме до нея, за да стане ясно защо е така.

Тесните, стръмни, пресечени острови се издигат от Егейско море. По протежението на гърба им 55-метровите лопатки на 23-те вятърни турбини се въртят енергично: вятърът тук е много по-силен, отколкото на континента, на повече от 20 км.

 

Йоанис Курис, един от ръководителите на Terna, който помогна за създаването на вятърния парк, разказва за предимствата на местоположението: близо до брега, необитаема територия (макар и с множество археологически останки, които са внимателноразкопани) и ветровито. Бризът духа от север 80% от годината, което прави ориентацията на Agios Georgios идеална за вятърна енергия.

73MW вятърна централа Agios Georgios, която струва 150 милиона евро,е открита през 2017 г., произвежда достатъчно електроенергия годишно за 40 000 домакинства. Terna все още инвестира, изгражда жилища за малкото инженери и помощен персонал, които работят там в двуседмични смени. Като цяло, компанията има 536MW вятърни паркове в Гърция; страната има общо за 2,860MW ветропаркове, произвеждащи 6,300GWh годишно.

 

Анализаторите на енергийната индустрия твърдят, че Гърция може да се възползва от офшорните вятърни турбини, които са станали нещо обичайно в други части на Европа, като Северно море, но правителството на Гърция забрани развитието на офшорните зони през 2010 г.

„В гръцките морета има значителен потенциал, въпреки че не е толкова лесно технологично, тъй като това е доста дълбока вода“, казва Джордж Перистерис, главен изпълнителен директор на Terna. „Разработихме дълга поредица от проекти. Тогава правителството реши да спре всички частни инсталации в морето. ”Една от причините, предложени от други в сектора, е противопоставянето на мощната туристическа индустрия на Гърция.

 

Днес Гърция има амбиции да стане енергиен център за региона. Географията и климатът предполагат голям потенциал запроизводство на енергия от възобновяеми източници: обилно слънце, планински склонове и обширно крайбрежие с хиляди острови, много от които могат да бъдат използвани за слънчева и вятърна енергия.

Що се отнася до традиционните енергийни източници, страната се надява на понататъшно откриване на петрол, основавайки се на добива, който започна през 1981 г. в офшорното поле Prinos в Егейско море в североизточната част на страната. Prinos е собственост на Energean, компания с корени в Гърция, която е регистрирана в Лондон през 2016 г. и в мочента има индекс FTSE 250. Найновите сонадажи на Energean в областта бяха пуснати за добив през април. Очаква се добивът през тази година да бъде около 5 500 барела на ден.

Страната също е и точка на конвергенция за различни части от регионалната енергийна инфраструктура. Сред плановете найнапреднал е Транс-Адриатическият тръбопровод (TAP) на стойност 4,5 млрд. Евро, който от 2020 г. трябва да донесе газ от Азербайджан през Гърция до Албания и Италия. Проектът – международен консорциум, ръководен от британската нефтена компания BP и Socar, държавната газова компания на Азербайджан - е част от инициативата за Южен газов коридор, насочена към намаляване зависимостта на Европа от руския газ.

 

„Нашият проект – свързване на нов източник на газ с европейски мрежи – е важен принос към превръщането на Гърция в международен газов център“, казва Катерина Папалександри, мениджър на TAP за страната. Газопроводът от 880 км ще има годишен капацитет от 10 млрд. кубически метра, от който се очаква Гърция да заеме 1 млрд. куб.м.

Междувременно Revithoussa, терминал за втечнен природен газ близо до Атина, собственост на DESFA, наскоро приватизираната газопреносна компания, е важен център за Балканите. Тази година "иглата ще започне да се движи", т.е. ситуацията ще се промени към по-висока степен за Revithoussa след разширяването през 2018 г., казва Fernando Kalligas Castiella, член на борда на DESFA.

„Смятаме, че в Гърция има много стойност - тя все още има какво да развива”, казва Kalligas, който също е представител настраната в Enagás, един от инвеститорите в TAP.

 

В сектора петрола и газ Exxon и Total проучват около Крит, както и обсъждат източносредиземноморския газопровод, който ще включи Гърция, която притежава способност да се развива, тъй като проучването показва повече открития от Кипър и Израел.

 Такъв тръбопровод „ще формира голямо разнообразие - той ще отвори достъпа до европейския пазар за всички в региона“, казва Mathios Rigas, изпълнителен директор на Energean, който вижда в газовите находища на компанията в израелските води източник на растеж. Той казва, че Energean е заинтересована да инвестира "навсякъде, където може да се стигне с полет до три часа от Атина".

Независимо от това, Rigas изразява съжаление за неприсъствието на Гърция в по-широка нефтена и газова екосистема и казва, че страната се нуждае от „един или два успеха“, за да привлече повече големи компании. "Все още сме единствената компаия добиваща газ в Гърция", каза той.

Rigas смята, че политиците са възпирали чуждестранните компании с критиките си към индустрията. „Това не спомага за привличане на инвестиции в страната. За да създадете индустрия, имате нужда от повече играчи. Искаме страната да създаде правилната стабилна среда. Започваме да виждаме големите компании да идват в страната, но за да ги запазят, даги задържат, политиците трябва да разберат, че трябва да има стабилност и последователност в посланията си."

 

Енергийният сектор на Гърция остава ограничен също и от от проблемите на свързването на неговата сложна територия. Голям брой от нейните острови реално са изключени от мрежата и зависят от скъпото производство на дизел. Нещо повече, пазарът е доминиран от държавната електирческа компания, която притежава около две трети от производствените мощности и доминира в снабдяването на домакинствата. Нейните електроцентрали, захранвани от лигнитни въглища - замърсяваща, вътрешно добитивъглища, които са едни от найголемите източници на енергия в страната: през 2016 г. лигнитните въглища помагат за около 30% от производството на енергия в Гърция. През февруари се провали опитът на държавната електрическа компания да продаде три завода за лигнитни въглища - сделка, изисквана от Гърция от кредиторите.

Имаше и друг опит през април. „Стратегически, от решаващо значение е да продаваме“, казва George Stathakis, министър на енергетиката. Защитниците на околната среда предпочитат Гърция да се отдалечи от лигнита, като затвори заводите.

 

Понастоящем националният енергиен план поставя Гърция като цел да намали до 2023 г. производството на лигнитни въглища до 16%, катовъзобновяемите източници, включително хидроенергията, предвиждат да достигнат 58%. За да се реализира тази амбиция, инвестициите, които се влагат в местната преносна мрежа на Гърция, са от първостепенно значение.

По-добрите взаимовръзки „ще позволят на островите да произвеждат повече енергия от възобновяеми източници", казва Stathakis. "В момента те са в застой." Manousos Manousakis, изпълнителен директор и собственик на електропреносната мрежа ADMIE, описва инвестиции от 4,2 млрд. Евро до 2028 г., като централната част е първата връзка с Крит, най-големият и найгъсто населен остров в Гърция. Един кабел ще влезе в експлоатация през следващата година, а по-нататъшно свързване на поголям капацитет с региона на Атина ще струва 1 млрд. Евро и е планирано за 2022 година. Крит, казва Manousakis , би могъл да спести 400 млн. Евро годишно – разходи, които сега се поемат от всички гръцки потребители, като се свърже с националната мрежа, така че връзката между Крит и Атина ще се изплати в рамките на три години.

 

Друг източник от енергийния сектор казва: "В момента, в който Крит бъде свързан, ще има голямо развитие на възобновяемите източници." По-нататъшните инвестиции ще свържат групите на островите Додеканез и Цикладите, според Manousakis. "Това са проекти, които трябваше да бъдат направени преди години", казва той.

Статакис е удовлетворен от факта, че „периодът на трансформация“ е в ход, но отбелязва, че инвеститорите са загрижени за бързината на лицензиране и яснотата на законодателството. „Ние имаме сериозни инвестиции в енергетиката“, казва той. "Направихме много реформи."

 

Преводът е публикуван в Бюлетин на Центъра за изследване на Балкански и черноморски регион

По статията работи:

Маринела Арабаджиева