Десет неща, които ЕС прави срещу COVID-19

Икономика / Свят
3E news
445
article picture alt description

От Европейския парламетн вече предложиха пакет от мерки за справяне със ситуацията покрай корона вируса. Ето основните десет от тях към момена. След предстоящото заседание на ЕП в Брюксел е възможно да има и още промени.

1. Ограничаване на разпространението на вируса, включително оценка на риска и затваряне на външните граници, така че вътрешните граници да останат отворени, което позволява функционирането на единния пазар и създаването на „зелени транспортни летни“ за гарантиране на доставките.

Създаден е екип за реакция във връзка с коронавируса, който да координира единен европейски отговор на пандемията, докато Европейският център за превенция и контрол на заболяванията осигурява бързи оценки на риска и актуализирана информация за епидемиологичната обстановка.

На 16 март Европейската комисия публикува съобщение, насочено към координиране на временните ограничения по външните границите на ЕС, въведени от държавите членки при несъществено пътуване до ЕС. Едновременно с това гражданите и жителите на държавите членки трябва да имат право да се върнат у дома.

Съгласно насоките на Европейската комисия за мерки за управление на границите за защита на здравето и осигуряване на наличности на стоки и основни услуги, държавите членки могат също така временно да възстановят вътрешните граници, ако това е необходимо за опазване на общественото здраве или вътрешната сигурност.

Мерките имат за цел да поддържат баланса между забавянето на разпространението на вируса, като същевременно осигуряват необходимото снабдяване с медицинско оборудване и жизнноважни стоки и услуги в единния пазар.  

2. Гарантиране на наличностите на медицинско оборудване чрез увеличаване на производството на медицински изделия, съвместно възлагане на обществени поръчки за производство на медицинско оборудване и договаряне на нови доставки.

Подготвена е програма RescEU за осигуряване на наличности с медицинско оборудване: за да се гарантира, че държавите членки могат бързо да получат необходимото медицинско оборудване, първоначален европейски бюджет в размер на 50 милиона евро беше предоставен от 20 март 2020. Всички държави членки ще имат достъп до първия запас от медицинско оборудване, като например апарати за обдишване и защитни маски, в рамките на програмата RescEU от механизма за гражданска защита на ЕС.

Решението на ЕС за сериозните трансгранични заплахи за здравето предвижда съвместно възлагане на обществени поръчки, за да се осигури равен достъп до медицински консумативи на справедливи цени.

Доброволното споразумение за възлагането на съвместни обществени поръчки позволява на 26 участващи държави членки да извършват съвместно закупуване на оборудване, ваксини и антивирусни средства.

На 15 март Европейската комисия предприе действия за защита на доставките на лични предпазни средства (ЛПС) в рамките на Съюза, изготвяйки извънреден изпълнителен акт, изискващ износът на такова оборудване извън ЕС да бъде изрично разрешен от държавите членки.

3. Подпомагане на научните изследвания, подпомагане на учените бързо да разработят ваксина, чрез съществуващите програми за финансиране на изследвания.

Предложение за финансиране по програма „Хоризонт 2020“ за сумата от 47,5 милиона евро за 17 изследователски проекта, с цел изследване на вируса COVID-19 и подобряване на клиничното управление. В ход е допълнителна покана за представяне на предложения за лекарствени средства и диагностика за справяне с настоящи и бъдещи епидемии с коронавирусни инфекции, чийто бюджет е 45 милиона евро, в рамките на инициативата за иновативни лекарства.

4. Подпомагане на държавите членки за облекчаване на социално-икономическите последици от пандемията.

Подпомагане на доставките в рамките на Съюза чрез създаването на специални зелени транспортни ленти, като се дава предимство на транспортирането на стоки от първа необходимост, като храни, както и жизненоважни медицински и предпазни средства..

За да помогне на националните правителства да подкрепят своите икономики, Европейската комисия одобри временна рамка, която им позволява да се отклонят от правилата за държавна помощ. Тя ще е в сила до декември 2020 г.

Министрите на финансите на държавите-членки на ЕС се съгласиха да дадат зелена светлина за активиране на общата клауза за дерогация от Пакта за стабилност и растеж (ПСР).

Активирането на клаузата ще гарантира необходимата гъвкавост за националните правителства за предприемане на всички необходими мерки за подкрепа на системите за здравеопазване и гражданска защита в помощ на нашите икономики.

5. Подпомагане на засегнати хора да се върнат в ЕС. Благодарение на Механизма за гражданска защита на ЕС над 1800 европейски граждани са били върнати от цял свят обратно в родината им след избухването на пандемията с COVID-19.

Чрез Европейската служба за външни действия ЕС подпомага държавите членки като предоставя консулска помощ на европейски граждани в 142 представителства на ЕС по целия свят. Всеки европейски гражданин в чужбина има право да получи помощ от посолството на всяка държава членка на ЕС.

6. Положително международно сътрудничество и солидарност. Помощта и доставките, получени от Китай, следват реципрочната помощ, изпратена от ЕС до Китай.

7. Финансовата подкрепа на ЕЦБ за намаляване на отрицателните последсвия от кризата.

Стартирайки на 19 март Европейската централна банка се ангажира да предостави 750 милиарда евро чрез програма за спешно изкупуване на ценни книжа от държавния и частния сектор с цел облекчаване на държавния дълг по време на кризата, както и 120 милиарда евро за мерки за количествени облекчения и 20 милиарда евро за изкупуване на дълг.

Предложението за мобилизиране на допълнителни 500 милиарда евро от Европейския механизъм за стабилност, може да доведе до обща финансова намеса от близо 2 трилиона евро..

8. Сътрудничество с частни компании. Компании като Netflix, Youtube или Facebook се споразумяха да намалят качеството на видеоизлъчванията си в Европа, за да бъде избегнато пренатоварването на интернет, тъй като все повече хора са принудени да стоят у дома.

9. Избягване на негативните последици за околната среда, като същевременно се подкрепя и авиационния сектор. Парламентът ще разгледа законодателно предложение, насочено към прекратяване на ненужните въглеродни емисии и да помогне на авиационната индустрия да органичи празните полети в съответсвтие на намаленото търсене, без това да повлияе на правата им за летищни слотове. Европейската комисия предлага от 13 март 2020 г. временно да прекрати задължението на авиокомпаниите да използват задължително своите летищни слотове в ЕС.

10. Европейска солидарност и споделяне на добри практики за лечение и гражданска защита: насърчаване на европейските ценности, като единството и солидарност, и подпомагане на компетентните органи да разпространяват надеждна информация относно препоръките за здравето и гражданска защита.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща