В КЕВР действат строги мерки за достъп до публичните заседания за срока на извънредното положение в страната

Както и досега откритите заседания и обществените обсъждания ще бъдат излъчвани онлайн, заинтересованите лица имат възможност за дистанционно участие

Енергетика / България
3E news
248
article picture alt description

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и в изпълнение на последните препоръки на Националния оперативен щаб за короновируса, Комисията за енергийно и водно регулиране информира, че за срока на обявеното извънредно положение, в сградата на регулатора е въведен ограничителен режим за достъп до всички публични заседания - открити заседания и обществени обсъждания, съобщиха от регулатора.

Предприетите мерки предвиждат в откритите заседания да участва, по възможност, само по един представител на дружества-заявители, които следва да присъстват съгласно изискванията на нормативната уредба. Като допълнителна мярка за тях е осигурена възможност да участват в заседанията и дистанционно. В случай, че тяхното участие е присъствено, те са задължени да спазват въведените от КЕВР мерки за лична дезинфекция, като за целта са осигурени необходимите препарати.

За всички останали - журналисти, граждански, обществени и браншови организации достъпът в сградата на КЕВР е  ограничен и те няма да бъдат допускани.  Те могат да проследяват откритите заседания посредством редовното онлайн излъчване чрез интернет страницата на Комисията - http://www.dker.bg/bg/na-zhivo.html.

КЕВР ще провежда обществените обсъждания посредством дистанционно участие на заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал.2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители. В изпращаните до тях официални покани, както и на интернет страницата на КЕВР, се посочва, че дистанционното им участие може да стане чрез :

предварителна регистрация в програмата за съобщения Skype ;

чрез изпратени по електронна поща писмени въпроси и изказвания ;

Обществените обсъждания също ще продължават да бъдат излъчвани онлайн, с цел цялостно информиране на обществеността и на представителите на медиите.

Комисията напомня, че за потребителите е осигурена възможност да получават всички необходими административни услуги посредством съществуващите дистанционни канали за комуникация - заявления във връзка с лицензии, издаване на сертификати, одобряване на бизнес-планове и цени,  подаване на жалби и  искания за достъп до обществена информация. Гражданите могат да извършват справки и да получават консултации на посочените телефони в рубрика „Контакти“ на интернет страницата на КЕВР - http://www.dker.bg/. Комисията продължава да приема заявления, жалби и искания на хартиен носител, но при максимално ограничен пряк контакт и стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

Комисията за енергийно и водно регулиране вярва, че в създалата се ситуация предприеманите мерки ще срещнат разбиране, тъй като тяхната цел е да се ограничат рисковете за здравето на посетителите и на служителите на Комисията.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща