За пазарите на акции след коронавируса

Икономика / България
3E news
582
article picture alt description

Автор: Mike Bird, Dow Jones Newswires

Спадът на световните пазари на акции през последните няколко седмици се оказа един от най-бързите в историята. Има и нюанс: независимо от всичко световните пазари на акции само тестват тези нива (в доларово изражение), до които те се сринаха в самият разгар на вече позабравената вълна от продажби през декември 2018 година. Това може и да въодушевява инвеститорите и обратно.

От една страна инвеститорите, зашеметени от настоящата криза е възможно да не отделят достатъчно внимание на дългосрочните й последствия.

Очакванията з ръст на печалбата на акция през следващите три до пет години се променят по-бавно, отколкото за настоящата година и по-далечният хоризонт на прогнози значително увеличава несигурността. За много активни инвеститори петгодишният срок надхвърля периода на вероятната собственост на акции.

Такива прогнози обаче могат да дадат представа в известна степен за основните очаквания, дори и в случай, ако тези цифри са само остатъчни стойности, даващи на анализаторите възможност да обосноват своите целеви стойности. Според последните достъпни данни в четвъртък, дългосрочните прогнози по S&P 500 предполагат 10-процентен ръст на печалбата на акция, като в края на 2009 г. и средата на 2016 г. Това означава, че инвеститорите осъзнато или не, очакват достатъчно бързо възстановяване на пазара през следващите години.

Разбира се, много компании с фиксирани разходи за персонал и плащания по дългове не могат просто да пожертват приходите си за няколко месеца и да възобновят бизнесът по-късно. Отчасти това говори именно за това, че пазарът недостатъчно мисли за дългосрочните последствия от това, което се случва сега.
На този песимистичен фон малко обнадеждаващ е фактът, че дори ако S&P 500 спадне с още 20 %, той все пак ще остане над това ниво, на което се намираше непосредствено преди изборите през 2016 година.

Такова понижение би било ужасна новина за тези, които напоследък купуваха с отстъпки на бичия пазар. За някои инвестиционни стратегии, такъв срив би се оказал разрушителен. Абсолютните числа обаче не показват неизбежна дългосрочна икономическа катастрофа.

Степента на спада на активност през 2020 и 2021 години сега зависи от вирусолозите и медицинските чиновници в същата тази степен, както от централните банки и анализаторите. Ключовият въпрос все пак е в това, какво ще се случи в бъдеще.

Поради тази причина готовността на Федералния резерв на САЩ и другите централни банки да действат съгласувано е обнадеждаващо, въпреки че влиянието на действията им върху реалния сектор на икономиката засега е ограничено. За да се ограничат дългосрочните щети за икономиката е изключително важно предотвратяване на замръзването на икономиката. Изглежда Федералният резерв смята да направи именно това.

Спомените за твърде сдържаният отговор на финансовата криза през 2008 година в съчетание с почти липсващият инфлационен натиск дават възможност за надежда, че този път реакцията ще е по-мащабна и съгласувана.

Пазарите на акции преживяха вълна от агресивни продажби и е възможно все още да са далеч от дъното. В голяма степен тази криза е невъзможно да се разреши чрез инструментите на икономическата политика. Първите признаци за координирани международни мерки дават обаче перспектива за следващите години. През близките месеци това може да стане този лъч на надежда, който е необходим на инвеститорите.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща