С пари по програма LIFE България ще решава проблема с мръсния въздух

ЕК дава 116,1 млн. евро за дванадесет големи екологични и климатични проекти в България, Чехия, Естония, Унгария и Словения, както и в Австрия, Финландия, Гърция, Италия и Португалия

Климат / Технологии
Галина Александрова
2401
article picture alt description

Европейската комисия ще предостави общо 116,1 милиона евро за дванадесет големи екологични и климатични проекти в България, Чехия, Естония, Унгария и Словения, както и в Австрия, Финландия, Гърция, Италия и Португалия, съобщава сайтът Emerging-europe.com

"Програмата LIFE на ЕС за финансиране на проекти за опазване на околната среда и природата е идеален пример за това, че европейските фондове правят реални промени по места, подобрявайки качеството на живот на милиони европейски граждани", заяви европейският комисар по околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела. "Новата инвестиция ще помогне на държавите - членки да получат ресурси, за да отговорят на опасенията на гражданите относно качеството на въздуха и водата и да спрат загубата на биологично разнообразие", допълни тя.

Проектът по програмата LIFE обхваща три области: качество на въздуха, природата и водата. Първата от тези области е свързана с основно опасение на гражданите на ЕС. Това опасение е отразено в значителната финансова подкрепа, която ще бъде предоставена на градове в България и в Унгария за справяне със замърсяването на въздуха посредством действия като замяна на замърсяващи системи за отопление на домакинствата, или развитие на устойчив обществен транспорт и инфраструктура за велосипеди и електрически превозни средства.

Следват интегрирани проекти в Чешката република, Унгария, Португалия и Словения, които да спомогнат за опазването на природата на Европа, за подпомагане на ефективното прилагане на политиката за биоразнообразие и за подобряване на управлението на мрежата от защитени територии на ЕС, известна като "Натура 2000".

Не на последно място, финансирането по програмата LIFE ще помогне на Австрия и Естония да комбинират ефективно управление на речните басейни с управление на риска от наводнения и опазване на природата, така че техните водни басейни да могат да поддържат биоразнообразието.

Според Emerging-europe.com Словения ще получи най-много средства по тази европейска програма - 44,3 млн. евро плюс още 27,3 млн. евро за проекти, насочени към намаляване на емисиите на парникови газове. В действителност се счита, че Словения има едно от най-високите нива на биоразнообразие в ЕС, като 38% от страната е включена в мрежата от защитени зони "Натура 2000", което обуславя и представянето на най-големи по размер средства по програмата LIFE.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща