BNEF с идея за нова стратегия за електрификация на икономиката на Европа

За електрификацията или как да се намалят емисиите от транспорт, сгради и промишленост с 60 % до 2050 г.

Енергетика / Свят
3E news
623
article picture alt description

Електрификацията на транспорта, топлоснабдяването на зданията и промишлените сектори в Европа ще осигурят възможност за намаляване на емисиите от парникови газове в тези сектори с 60 процента в периода между 2020 г. и 2050 г. Това става ясно от  новия доклад на BloombergNEF (BNEF), публикуван на 11 февруари.  

Според докладът Sector Coupling, изготвен в сътрудничество с Eaton и норвежката енергийна компания Statkraft за Европа, значителната декарбонизация очертава вероятните пътища за електрификация, предвид стратегическите планове в тази посока.

Авторите разглеждат два пътя за електрификация: пряка или директна и опосредствана. Пряката електрификация включва максимално възможното директно въвеждане на електричеството в транспортния сектор, в топлоснабдяването (отопление на сгради чрез термопомпи), електрифициране на промишлените процеси.

„Косвеният“ път означава използване на „зелен водород“, получаван в резултат на електролиза с използване на възобновяеми източници на енергия като гориво за зданията и промишлените процеси.

Според доклада, до 2050 г. европейската енергийна система може да има нужда от 75 процента повече енергийни мощности в сравнение с това, което ще е необходимо без допълнителна синергия в сектора, а нискотарифните вятърни и слънчеви електроцентрали ще осигуряват по-голямата част от това. Енергийната система също така ще трябва да е по-гъвкава поради различните модели на потребление на енергията при топлоснабдяването и транспорта. В същото време нови електрифицирани сектори ще могат сами по себе си да са нови източници на тази гъвкавост, поради способността да променят своите модели на потребление – при условия, че са налице правилните политики и технологии.

Мащабната електрификация (пряко и косвено) ще осигурява до 60 процента от крайното потребление на енергия в тези сектори (освен електроенергетиката) в сравнение с 10 % сега. Това обаче ще е недостатъчно за пълната им декарбонизация. Става въпрос например за авиацията, морските превози, производството на цимент и стомана. В допълнение, цикълът на замяната на някои активи е продължителен.

„Електрификацията или секторната синергия може да  допринесе за постигането на правителствените цели за намаляване на емисиите чрез нисковъглеродната трансформация, която вече се извършва в сектора за производство на електроенергия“, казва Victoria Cuming , директор на отдела за анализи и глобални политики към BNEF.

“За да се случат тези промени ще са необходими действия на политиците. Правителствата трябва да въведат стимули или изисквания за намаляване на емисиите от топлоснабдяването на зданията, да подкрепят демонстрационни проекти за електрификация и да премахнат бариерите за производство на зелен водород. Те ще трябва също така да помислят и как да привлекат потребителите на енергия и гражданското общество, тъй като те играят решаваща роля при обезпечаването на електрификацията в тези нови сектори“

Albert Cheung, ръководител на отдела за анализи към BNEF добавя, че електрификацията на други области от икономиката ще има сериозни последствия за енергийните системи. Лицата, определящи политиката трябва да подкрепят засилването и разширяването на енергосистемите, за да се справят с по-големите обеми от електроенергия и значителните количества от възобновяеми енергийни източници. Необходимо е също така разгръщане и на системите за съхранение на енергия и други гъвкави източници за балансиране на системите.

За да може още повече да се съкратят емисиите до чиста нула, правителствата ще трябва да провеждат по-амбициозна политика, ускоряваща „синергията между секторите“, и въвеждането на пазара на други технологии, такива като управлението и съхранението на водород (CCUS). Ще им се наложи също така да се заемат и с намаляването на емисиите в селското стопанство и ползването на земя.

„Крайно важно е правителствата и регулаторните органи да утвърдят такава организация на пазара на електроенергия, която да осигури възможност на разработчиците на вятърни и соларни проекти, а също така и на системи за съхранение на енергия и инструменти за управление на търсенето да разчитат на ниво на доходи, оправдаващи техните инвестиции“,  казва още  Cheung.

Прочетете повече на: https://about.bnef.com/blog/electrification-can-cut-emissions-of-transport-buildings-and-industry-in-europe-by-60-by-2050/

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща