Газовата директива на ЕС може да влезе в сила през юни и да се отрази на „Северен поток“, и на „Северен поток 2“

Енергетика / Свят
Маринела Арабаджиева
845
article picture alt description

Газовата директива на ЕС с поправките  може да влезе в сила още през месец юни тази година е да обхване работата както на съществуващия газопровод „Северен поток“, така и на „Северен поток 2“, е казал пред журналисти източник от ЕС.


Европейската комисия през ноември 2017 г. предложи да бъдат направени поправки в Газовата директива на Европейския съюз, които се отнасят до въвеждането на правилата на третия енергиен пакет върху морските участъци от газопроводите от и за трети страни. Процесът на съгласуване на тези изменения продължи доста дълго, за да се стигне преди дни до съгласие в рамките на триалога – Съвета на ЕК, Европарламента и ЕК. След официалното публикуване на поправките те трябва да бъдат въведени в националните законодателства на страните 9 месеца след това. На практика измененията в Газовата директива ще засегнат и двата газопровода „Северен поток“ и „Северен поток 2“, но не и „Турски поток“. Законопроектът не влияе върху процесът на изграждането на газопроводи, но касае правилата за работата им.Трябва да се отбележи, че компанията Nord Stream 2 AG е създадена за планиране, строителство и последваща експлоатация на „Северен поток 2“ е собственост на „Газпром“, който планира да пренася газ по тръбата. Що се касае до „Северен поток“, то компанията Nord Stream AG се занимаваше със строителството и е оператор на газопровода, обяснява руската Прайм. Акционери на проекта Nord Stream са "Газпром", Wintershall Holding GmbH, PEG Infrastruktur AG, N.V. Nederlandse Gasunie и ENGIE. Мажоритарен акционер е „Газпром“ с дял от 51 %.

Според компромисния вариант на поправките, новите и действащи газопроводи от трети страни за ЕК към териториалните морета на страните от ЕС трябва да отговарят на определени правила, които сега се отнасят за наземните газопроводи. Става въпрос за разделянето на дейностите по добив и транспортиране на газ, т.е. За разделяне на собствеността,. Тоест компанията не може едновременно да добива природен газ и да притежава тръбопроводи за ЕС за доставката му.


Към тези правила се отнася и възможността трети страни да пренасят газ по тръбата, както и тарифите за пренос.
По отношение на достъпа до тръбата има някои нюанси. Правилата от Газовата директива не могат да се прилагат принудително върху други страни, освен от ЕС, пише агенцията, позовавайки се на обяснения на свой източник. Като пример се посочва „Северен поток“, който започва от Русия и завършва в Германия, но физически, за да се даде достъп до него може да стане само в Русия. Това не може да се направи чрез прилагането на Газовата директива. По думите му, затова по въпроса за достъп на трети страни при подобна ситуация ЕС може да предвиди, че газа, който идва в държава от ЕС от трета страна и трябва да бъде по-нататък транспортиран през други тръби да не е обеми, които биха направила невъзможен достъпа на трети страни към други газопроводи в ЕС. Това означава, че газопровод от ЕС, който взима газ от морски газопровод, може да работи в съответствие с правилата за достъп на трети страни.


Нормите по отношение на тарифите за пренос на газ, според източника, ще се прилагат там, където газопроводът се намира в териториалните води на ЕС.


По отношение на изключенията от новите правила се предлагат няколко схеми, свързани с ограничаване на срокът за действие. Те се различават в зависимост от това, дали газопроводът е нов или вече съществуващ. Към последните се планира да бъдат включени и тези тръбопроводи, които ще бъдат завършени до влизането в сила на новите правила. Влизането в сила, както е известно е 20 дни след публикуването в официалния вестник на ЕС.


Според цитираният източник, това може да стане още през юни.


Както вече стана известно правото на изключение от правилата на третия пакет може да се прилагат от страната първоприемник на газопровода. Националните правителства ще трябва да анализират възможностите предвид условията в директивата, в частност конкуренцията и сигурността на доставките. Първо ще трябва да излизат с предварително решение, след което ЕК ще прави оценка и ще издава заключение, което ще бъде задължително за изпълнение. Предвижда се обаче случай на изключение при междуправителствено споразумение, когато думата има ЕС.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща