Американската търговска камара препотвърди своите приоритети за 2020 г.

В България Камарата продължава да е гласът на трансатлантическите ценности

Икономика / България
3E news
432
article picture alt description

Бордът на директорите на Американската търговска камара в България препотвърди стратегическите приоритети на организацията за периода 2020-2021. Четирите стратегически приоритета са: Регионално и трансатлантическо сътрудничество; Устойчив бизнес климат и инвестиции; Дигитална икономика и иновации и Устойчивост на пазара на труда.

Те осигуряват последователност на действията и постиженията до момента на организацията, усилване на позициите й в институционалния диалог с различните заинтересовани страни, както и работа с фокус върху належащите подобрения на бизнес климата в цялост, както и в отделни сектори на икономиката. От организацията припомнят, че продължават да поддържат приоритети с фокус върху устойчивостта на бизнес климата и инвестициите в България, развитие на дигитална икономика и иновации, подобрения на трудовия пазар, спазване на върховенството на закона, етичните бизнес принципи и ценности.

„Американската търговска камара е много добре позиционирана в диалога си с национални и международни институции. Радваме се, че 2019 г. беше една изключителна година за нас. Постиженията ни бяха възможни благодарение на общите ни усилия през последните две години, както и благодарение на стремежа за успех Борда и на екипа. Благодарни сме на нашите членове за тяхната продължаваща подкрепа и участие. Ние ценим високо тяхната лоялност. Наша обща цел е развитие на нашата мрежа, дейности по застъпничество пред институциите и съвместни проекти с членове.“ – каза Оливие Маркет, президент на Американската търговска камара в България. „Уверен съм, че ще постигнем всичко планирано за 2020 г.“ – посочи още той.

За приоритетите

Приоритет „Регионално и трансатлантическо сътрудничество“ включва ангажименти със стратегически потенциални инвестиции, регионално, трансатлантическо и международно сътрудничество с мрежата на Американските търговски камари в Европа (AmChams in Europe), Търговската камара на САЩ, Посолство на САЩ в България и българските институции. Камарата продължава да поставя специфичен акцент върху сътрудничество и диалог със страните от Западни Балкани.

Приоритетът „Устойчив бизнес климат и инвестиции“ включва от една страна, общи усилия за промотиране на България като атрактивна инвестиционна дестинация, която е богата на таланти, ресурси и възможности. Поставя се ударение върху разрешаване на специфични проблеми във важни отрасли на българската икономика, като енергетика и здравеопазване. За Камарата върховенството на закона продължава да е водещ приоритет за всяка дейности и застъпничество на организацията. Цел на Камарата е премахване на наличните пречки пред устойчивото икономическо развитие, излишната административна тежест, справедливо и навременно правосъдие и др. в България.

За поредна година Приоритет „Дигитална икономика и иновации“ се фокусира върху развитието и навлизането у нас на изкуствения интелект, технологии и политики за кибер-сигурност и опазване на личните данни, както и свързаните с тях подобрения на политики и на законовата база. Бизнес контекстът тук се състои в насърчаване на търговските отношения на членове на Камарата с външни партньори, както и усилия за привличане на инвестиции и дялов и рисков капитал от ЕС, САЩ, Израел и други. Комитетът ще продължи със своята подкрепа към стартъп общността и развитието на иновативната екосистема на България.

Темата свързана с развитието на човешките ресурси и подобренията на трудовия пазар се поставят в обхвата на Приоритет „Устойчивост на трудовия пазар“. Тези дейности ще се търсят резултати за създаването на политики за подобрения на трудовия пазар и да адресира качествени мерки за демографските предизвикателства. Ръководството на комитета ще работи в посока на изграждане на екосистема от множество партньори и подход в три направления: бъдеще на работната сила, образование и подобрения в законодателството за облекчения за достъп до пазара на труда в България.

Камарата поставя ударение върху два приоритета, които минават хоризонтално през посочените по-горе, както и през всички инициативи на организацията. Сред тях е върховенството на закона и в намирането на множество нови начини и проекти за повишаване на ангажираността и привличането на членовете. По този начин добавената стойност за всички заинтересовани страни ще доведе до повишаване на репутацията на Камарата.

Вътрешна структура

От декември 2019 г. бе представена нова структура на членовете на AmCham България. В нейната основа стоят задълбочен анализ на добрите практики на други американски камари в Европа от размера на българската, както и включва и публично достъпни данни. Този подход бе одобрен от Борда на директорите на Камарата и е в унисон с одобрената стратегия и приоритети.

В цялост комитетите и работните групи на АмЧам остават непроменени. Комитетите са: Дигитална икономика, Енергетика и минерални ресурси, Здравеопазване, Човешки ресурси и образование, Електронно управление, Данъци. Тези органи съвпадат точно с приоритетите на Камарата, и техните председатели имат волята да посветят време и усилия, за да постигнат техните цели.

Работните групи са: Разплащания и фин-тек, Капиталови пазари, Управление на качеството и Комуникации и КСО.

Събития

Бордът одобри Календара със събитията за 2020 г., като сред тях е водещото събитие е отбелязване на 25-тата годишнина на Американската търговска камара в България. Събитието ще се проведе през месец юни.

Други бизнес събития

- Форум „Кибер-сигурност и изкуствен интелект“, октомври

- Конференция „Explore USA“, април

Социалните събития са

- Празнуване на Деня на независимостта на САЩ, юли

- Благотворителна вечеря по случай Деня на благодарността на САЩ, ноември

В подкрепа на осъществяването на приоритетите си, Камарата планира да организира събития по сектори, като енергетика, здравеопазване и демографията, инвестиции и бизнес климат, човешки капитал и подобрения в пазара на труда. Камарата обмисля провеждането на бизнес-мисия в някой от големите градове на страната като Варна или Русе, които да се осъществят в партньорство с Търговската служба и Посолство на САЩ в България.

Общо събрание през 2020 г.

През есента на 2020 г. Американската камара ще проведе редовно общо събрание и избор на половината от членовете на Борда. Шестима души приключват своите мандати през настоящата година. Кампанията ще бъде обявена през трето тримесечие на 2020 г., при спазване на Устава на Камарата. Процедурата предвижда провеждане на номинации и изслушване на кандидатите.

За Американската търговска камара в България

През 2020 г. Американската търговска камара в България (АмЧам) ще отбележи своята 25-та годишнина. Организацията обединява над 350 американски, български и мултинационални компании в страната. Камарата е водеща бизнес асоциация, инициатор на събития и процеси в областта на икономиката, международните и национални политики и в социалната сфера.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща