Четири са експлоатационните събития, докладвани от АЕЦ „Козлодуй“ на АЯР, всички под скалата „ниво 0“

16 са регистрираните събития с радиоактивни източници на територията на страната ни през 2019 г.

Енергетика / България
3E news
1240
article picture alt description

Четири са експлоатационните събития, докладвани през 2019 г. на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) от АЕЦ „Козлодуй“, като всички са оценени „Под скалата/ниво 0“. Това съобщи председателят на АЯР Лъчезар Костов по време на годишната пресконференция, на която бяха отчетени резултатите на регулатора за миналата година.
От тези четири експлоатационни събития, едно е на блок 5, а другите три – на блок 6 на атомната централа в Козлодуй. Две от събитията на блок 6 са свързани с изключване на генератора на блока от електроенергийната система на страната, поради задействане на технологични защити. Другите две събития са свързани с изключване на главни циркулационни помпи (едно събитие на блок 5 и едно на блок 6) след задействане на технологични защити.

Според материалите предоставени от АЯР, разглежданите събития са свързани с оборудване предназначено за нормална експлоатация на блоковете и без пряко отношение към ядрената безопасност и радиационна защита. Те не са довели до нарушаване на каквито и да било предели и условия за експлоатация и възникването им не е повлияло върху безопасността на блоковете на атомната централа. Както отбеляза и председателя на АЯР, не са регистрирани промени в радиационната обстановка в района на централата и превишаване на допустимите нива на облъчване на персонала и населението. За събитията, по думите на Костов са извършени анализи от персонала на АЕЦ по време на които са определени и се изпълняват мерки, насочени към предотвратяване повторно възникване.

Всички събития са оценени „Под скалата/Ниво 0“ по седемстепенната международна скала за ядрени е радиационни събития (ИНЕС). Това, както каза още Костов ги определя като събития без значимост за безопасността.

По отношение на събитията, свързани с радиационни източници, за които ядреният регулатор поддържа база данни Костов отчете, че през 2019 г. на територията на страната ни са регистрирани 16 такива (радиоактивни източници и материали с повишена радиоактивност).

В по-голяма част от случаите събитията са регистрирани при преминаване на товари през автоматичните системи за радиационен контрол, на входовете на големите металургични компании и на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП). В един от регистрираните случаи на ГКПП товарът е бил върнат на изпращача, се казва в материалите, предоставени от регулатора. В други пет от случаите поради незначителна стойност от извършените на място измервания, товарите са били освободени. Както обясни председателят на АЯР Лъчезар Костов, при потвърждаване на радиоактивно замърсяване в товари, то той е бил отделян, изолиран и обезопасяван до предаване за дълготрайно съхранение в хранилището в Нови хан. (ПХРАО-Нови хан). Както обясняват от регулатора, в повечето случаи според практиката лъчението е в резултат на нанесено флуоресциращо покритие.

Последствията от възникналите събития се ликвидират от междуведомствени аварийни екипи в зависимост от конкретния случай, обясниха още от АЯР.  Базата данни, поддържана от регулатора показва, че през последните 20 години повечето от случаите от порядъка на 80 процента са свързани с метален скрап, в който са открити материали с повишена радиоактивност. Останалите случаи са свързани с откриване на безстопанствени източници, кражба на радиоактивни вещества, нелегален трафик, инциденти при работа и други.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща