Бичите настроения се върнаха на БФБ

След четири поредни седмици на понижения, за първи път и четирите индекса на БФБ завършиха с повишение през седмицата от 16 до 20 декември

Икономика / България
3E news
895
article picture alt description

Анализ на Борис Гергов

Най-вероятно предпразнично, на Българската фондова борса (БФБ) се завърнаха бичи* настроените пазарни участници. За пръв път, след четири поредни седмици на понижения, и четирите индекса на БФБ завършиха с повишение през миналата седмица (16-20 декември). Особено като се има предвид, че родният пазар на акции завърши с големи загуби миналия месец ноември, когато българският бенчмарк SOFIX отчете спад с 2%.

И след дългата негативна серия, индексът на родните „сини чипове“ затвори сесията в петък, 20 декември, със солидна загуба (-1.26%), но седмичната равносметката е положителна или с ръст от 0.79%, което потвърждава, че оптимизмът е надделял, а желанието на биковете за печалби са се появили отново.

Динамиката

и при останалите три измерителя е сходна, според дневните бюлетини на БФБ:

- при балансирания BGBX40 (включени са 40 компании, които са подбрани по два критерия с еднаква тежест за последните шест месеца – медиана на дневния оборот и брой сделки), също затвори сесията в петък със спад от 0.73%, но за цялата седмица измерителят отчита повишение с 0.66%.

- при равно претегления BGTR30 (включени са 30 компании, които имат еднаква тежест), последният ден от отминалата седмица беше на загуба с 0.73%, но за периода 16-20 декември равносметката е положителна (+0.66%).

- само имотният индекс BG REIT завърши последната сесия с ръст от 0.09%, а за цялата отминала седмица отчете нарастване с 0.14%.

Оборотът

също потвърждава позитивните настроения сред пазарните участници на БФБ. През отминалата седмица са реализирани 1 491 сделки за общо 10 169 093.03 лева, докато в предишната работна седмица (9-13 декември) са сключени 765 сделки за 7 547 703.88 лева, показват обобщените статистически данни.

От ежедневните бюлетини на БФБ става ясно, че общият оборот през отминалата седмица:

- с 15-те емисии на SOFIX са реализирани сделки за 3 995 746 лева;

- с 40-те емисии от BGBX 40 e достигнат оборот от 6 284 016 лева;

- с 30-те емисии на BGTR 30 – 6 199 579 лева;

и със 7-те емисии от BG REIT – 161 880 лева.

Има и две емисии, чиито акции са реализирали над 1 млн. лева оборот. Това са:

- Индустриален капитал холдинг (4I8) с осъществени 48 сделки за 1 700 474 лева;

- Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO) с реализирани 2 сделки за 1 000 008 лева;

В топ 5 попадат още:

- Еврохолд България (4ЕH) с 58 сделки за 981 618 лева;

- Градус (GR6) с 51 сделки за 739 435 лева;

- Софарма (3JR) със 135 сделки за 524 236 лева.

Кои са 5-те най-печеливши акции

- ЦБА Асет мениджмънд (С81) с повишение на цената от 33.38%, при последна цена от 0.80 лв. за една акция и оборот от 41 909 лева;

- Доверие Обединен холдинг (5DOV) с ръст на цената от 23.75%, при последна цена от 3.96 лв. за брой и оборот от 375 513 лева;

- Еврохолд България (4EH) с повишение на цената от 15.94%, при последна цена от 1.60 лв. за една акция и оборот от 981 618 лева;

- Алтерко (A42) с ръст на цената от 8.57%, при последна цена от 3.80 лв. за брой и оборот от 52 788 лева;

- Билборд (5BP) с повишение на цената от 7.17%, при последна цена от 0.48 лв. за брой и оборот от 10 901 лева.

Кои са 5-те най-губещи акции

- Синергон холдинг (6S7) с понижение на цената от 11.54%, при последна цена от 0.92 лв. за акция и оборот от 15 198 лева;

- Химимпорт (6С4) със спад на цената от 4.06%, при последна цена от 1.53 лв. за брой и оборот от 230 781 лева;

- Монбат (5MB) с понижение на цената от 3.94%, при последна цена от 6.10 лв. за акция и оборот от 204 705 лева;

- Софарма (3JR) със спад на цената от 2.90%, при последна цена от 3.35 лв. за акция и оборот от 524 236 лева;

Българска фондова борса (BSO) с понижение на цената от 4.70 лв. за акция и оборот от 10 324 лева.

Поради спецификата на сайта, ще отделяме специално внимание и на

Енергийните компании на БФБ

На този етап те реално са само две: ЧЕЗ Разпределение България и ЧЕЗ Електро България, но е е редно към тях да прибавим и някои компании, част от дейността на които е свързана с енергетиката: Елхим Искра и ЕМКА Севлиево.

През отминалата седмица с акции на:

- ЧЕЗ Разпределение България (3CZ) са реализирани сделки за 27 084 лева, като цената на акциите е поскъпнала с 2.80%, при последна цена от 222.0 лв. за брой, а пазарната капитализация е 424 160 000 лева;

- ЧЕЗ Електро България (1CZ) не са осъществени сделки, а пазарната капитализация остава 115 000 000 лева. Последната сделка е реализирана на 28 ноември 2019 година, когато е продадена една акция за 23 000 лева, като цената на акциите се е повишила с 1.77%;

- ЕМКА (57Е) Севлиево се реализирани сделки за 2 280 лв., като цената им се е понижила с 3.51%, при последна цена от 2.280 лв. за броя, а пазарната капитализация е достигнала 47 739 397 лева;

- Елхим Искра (52Е) не са осъществявани сделки, а пазарната капитализация остава 23 476 363 лева. Последната сделка е реализирана на 6 декември, когато е реализирана една сделка и са продадени 100 акции на обща стойност 3 740 лв., след което цената се е повишила с 1.08%.

До 16 октомври 2012 година ЕВН България Електроснабдяване и ЕВН България Електроразпределение също бяха публични дружества, след като бяха отписани последователно от регистрите на Комисията за финансов надзор (КФН) и Централен депозитар, и свалени от търговия на БФБ. Това се случи, когато мажоритарният им собственик – австрийската енергийна компания EVN придоби 100% от капитала им и стана техен едноличен собственик.

Същата е съдбата и на другите две електроразпределителни дружества - Енерго-Про Мрежи и Енерго-Про Продажби. Те бяха свалени от БФБ през юли 2015, след като мажоритарният им собственик Енерго-Про Варна" ЕООД (част от групата на "Енерго-Про" а.с., Чехия) изкупи последователно в продължение на близо година всички акции, които се търгуваха на борсата, вкл. и чрез търгово предложение към миноритарните акционери.

Нека припомним, че на 29 януари 2015 година пет бизнес организации (Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Конфедерацията на работодателите и индустриалците (КРИБ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БДДПО), Българска фондова борса (БФБ), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) в писмо до премиера,  подкрепено от Българската фондова борса, предложиха да се приватизират миноритарни дялове от държавни енергийни дружества. Сред тях личаха имената на Български енергиен холдинг ЕАД, Булгартрансгаз ЕАД, Електроенергиен системен оператор ЕАД, АЕЦ Козлодуй ЕАД, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД. Аргументът им беше, че борсова приватизация на миноритарни дялове от държавни предприятия, е успешно приложена в Полша и Румъния, които са предизвикали силен международен интерес и са привлекли сериозен финансов ресурс.

* Бикът (Bull) е играч на капиталовите пазари, за когото цената на съответния финансов инструмент ще се повиши. Обратното на мечката (Bear), която смята, че цената на съответния финансов инструмент ще се понижи.

Източници: Бюлетините на БФБ, Investor.bg и Infostock.bg

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща