Мобилизация за завршването на газовия интерконектор до Гърция в срок заедно с ТАП

В Министерството на енергетиката бе обсъден напредъкът по реализацията на интерконектора Гърция - България

Енергетика / България
3E news
744
article picture alt description

На тристранна среща в Министерството на енергетиката между министър Теменужка Петкова, проектната компания за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция – България Ай Си Джи Би и строителят на трасето AVAX S.A. бе обсъден напредъкът по реализацията на проекта и предизвикателствата пред него.

„IGB е стратегически проект не само за Гърция и България, а и за целия регион на Югоизточна Европа. Проект, който ще даде възможност за реална диверсификация на източниците за доставка на природен газ“, каза министър Петкова и призова за максимална мобилизация, която да гарантира навременното завършване на междусистемната връзка.

Изпълнителите на строителните дейности от AVAX S.A. увериха, че изграждането на интерконектора се осъществява съгласно най-високите стандарти и ще спазят заложените в договора срокове.

До края на януари 2020 г. трябва да бъде завършено изграждането на временни лагери и съоръжения на всяка работна площадка по цялото трасе на газопровода на българска и на гръцка територия, както и управление на дейностите по складиране на тръбите. Изпълнителят информира, че разработва план за поетапна доставка на тръби в съответствие с линейния график за строителство и обособява временни площи за тяхното складиране. В ход е подготовката на строителни линии и изготвяне на сервитутна ивица.

По време на срещата изпълнителят увери, че в момента се работи така, че да не бъдат допуснати закъснения.

Министър Петкова заяви готовността на Министерството на енергетиката да съдейства за завършването на междусистемната връзка в срок, в синергия с проекта ТАП.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща