ЧЕЗ съобщава за планираните прекъсвания на електрозахранването в област Кюстендил за период 14 - 18 февруари 2019 г. - 2 част

Енергетика / България
Галина Александрова
272
article picture alt description

/Продължение от 1 част/

На 14.02.2019 /10:00 - 11:30 ; 13:00 - 15:00 / На 15.02.2019 /09:30 - 10:30 ; 15:00 - 16:00 / - Побит Камък, Общ. Трекляно: Махала Возчукар, Махала Джокинци, Махала Село

На 14.02.2019 /10:00 - 11:30 ; 13:00 - 15:00 / На 15.02.2019 /09:30 - 10:30 ; 15:00 - 16:00 / - Полетинци

На 12.02.2019 /08:30 - 09:30 ; 15:00 - 16:00 / - Полска Скакавица: 393025, Махала Бойчовци, Махала Терзийска

На 14.02.2019 /09:15 - 10:30 ; 14:00 - 16:00 / - Преколница: Махала Байковска, Махала Вароша, Махала Делевска, Махала Карадачка, Махала Османци, Махала Прапорска, Махала Ридарска, Махала Сливарска, Махала Тупандийска, Махала Чукойска

На 12.02.2019 /08:30 - 09:30 ; 15:00 - 16:00 / - Раждавица: Азна, Алеко Константинов, Александър Димитров, Александър Стамболийски, Асен Златаров, Аспарух Плачков, Бенковски, Валентина Терешкова, Варна, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Владимир Поптомов, Георги Димитров, Георги Кирков, Граф Игнатиев, Димитър Каляшки, Димитър Полянов, Железничар, Йорданка Николова, Л.Димитрова, Ленин, Неофит Бозвели, Никола Вапцаров, Партизанска, Рила, Садни Дол, Славянска, Созопол, Станке Димитров, Столетов, Стоян Лудев, Струга, Струма, Тодор Каблешков, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чайка, Черешарска, Шипка, Юрий Гагарин

На 14.02.2019 /09:15 - 10:30 ; 14:00 - 16:00 / - Раненци: Людмила Живкова, Махала Боровска, Махала Велиновска, Махала Димовска, Махала Друмлийска, Махала Кривошийска, Махала Лехчанска, Махала Мечкарска, Махала Реджовска, Махала Славевска, Махала Стругарска, Махала Центъра, Махала Шляпарска

На 14.02.2019 /09:15 - 16:00 ; 09:15 - 10:30 ; 14:00 - 16:00 / - Ръсово: Мах. Рекалска, Община Кюстендил, Махала Лесичка

На 11.02.2019 /09:30 - 11:30 ; 09:30 - 10:15 ; 10:45 - 11:30 / - Савойски: Махала Бреза, Махала Пелтечка, Местност Предела

На 11.02.2019 /09:30 - 10:15 ; 09:30 - 11:30 ; 10:45 - 11:30 / - Сажденик: Махала Златанска

На 12.02.2019 /08:30 - 09:30 По Искане На "Есо" Еад; 15:00 - 16:00 По Искане На "Есо" Еад/ - Скриняно: Александър Стамболийски, Бистрица, Витоша, Емил Шекерджийски, Извън Регулация, Марица, Оборище, Пейо Яворов, Свилен Русев, Стоян Лудев, Чайка, Шипка, Щастие

На 12.02.2019 /08:30 - 09:30 ; 15:00 - 16:00 / - Скриняно: Георги С. Раковски, Георги Трайков, Местност Чуката, П.Волов, Пролет, Пролетарска, Стопански Двор, Стоян Лудев

На 11.02.2019 /10:45 - 11:30 / - Слокощица: 247, № 021067 Местност Дупката, Александър Димитров, Васил Левски, Георги Кръстев, Георги С. Раковски, Димитър Канин, Ивайло, Иглика, Калоян, Кирил И Методий, Кубрат, Махала Диновска, Махала Маркова, Махала Рошковци, Местност Галеница, Местност Змиярника, Местност Реката, Местност Саманли Баир, Местност Чадъра, Мичурин, Мусала, Опълченска, Осоговска, Пролет, Радецки, Руен, Синчец, Стефан Караджа, Теменужка, Хайдушка Ливада, Шипка

На 12.02.2019 /09:00 - 12:00 / - Слокощица: 247, Васил Левски, Георги Кръстев, Георги С. Раковски, Димитър Канин, Кирил И Методий, Кубрат, Мусала, Опълченска, Осоговска, Пролет, Руен, Стефан Караджа

На 12.02.2019 /13:00 - 16:00 / - Слокощица: Александър Димитров, Георги Кръстев, Иглика, Калоян, Местност Галеница, Местност Змиярника, Мичурин, Пролет, Радецки, Синчец, Теменужка, Шипка

На 14.02.2019 /10:00 - 11:30 ; 13:00 - 15:00 / На 15.02.2019 /09:30 - 10:30 ; 15:00 - 16:00 / - Средорек, Общ. Трекляно: Махала Бекярска, Махала Джониловци, Махала Драгльовци, Махала Дренярска, Махала Клинчарци, Махала Неделкьова, Махала Павлева, Махала Пашина, Махала Петрева, Махала Центъра, Махала Явор, Махала Янина, Местностдупни Камък

На 15.02.2019 /09:30 - 16:00 / - Средорек, Общ. Трекляно: Махала Бекярска, Махала Джониловци, Махала Дренярска, Махала Клинчарци, Махала Явор, Местностдупни Камък

На 12.02.2019 /08:30 - 09:30 ; 15:00 - 16:00 / - Стенско: 240 Кв.13, Извън Регулацията, Стенско

На 14.02.2019 /10:00 - 11:30 ; 13:00 - 15:00 / На 15.02.2019 /09:30 - 10:30 ; 15:00 - 16:00 / - Сушица, Общ. Трекляно: Махала Варни Дол, Махала Камберска, Махала Прогона, Махала Раздолци, Махала Реката, Махала Старо Село, Махала Ханове, Махала Чешмата, Махала Чифлика, Махала Шавар

На 15.02.2019 /09:30 - 10:30 ; 15:00 - 16:00 / - Трекляно: Махала Бръзина, Махала Връшинци, Махала Дъбът, Махала Караджинца, Махала Караджинци, Махала Марикинци, Махала Младост, Махала Табаци, Махала Центъра, Махала Шумановци

На 14.02.2019 /10:00 - 11:30 ; 13:00 - 15:00 / - Трекляно: Махала Центъра

На 11.02.2019 /09:30 - 10:15 ; 09:30 - 11:30 ; 10:45 - 11:30 / - Търсино

На 14.02.2019 /10:00 - 11:30 ; 13:00 - 15:00 / На 15.02.2019 /09:30 - 10:30 ; 15:00 - 16:00 / - Уши: 030001 М. Под Пътя, Махала Вучарник, Махала Горно Велковци, Махала Долно Велковци, Махала Златанова, Махала Знеполци, Махала Калеинци, Махала Кошарци, Махала Николина, Махала Николинци, Махала Самарджийска, Махала Спасевска

На 14.02.2019 /09:15 - 10:30 ; 14:00 - 16:00 / - Церовица: Махала Бело Камене

На 11.02.2019 /10:45 - 11:30 / - Цървена Ябълка: Таскова Плевня

На 11.02.2019 /09:30 - 11:30 ; 09:30 - 10:15 / - Цървена Ябълка

На 12.02.2019 /08:30 - 09:30 По Искане На "Есо" Еад; 15:00 - 16:00 По Искане На "Есо" Еад/ - Цървеняно: 002224, Махала Грънчарица, Махала Мърдевци, Махала Новия Квартал, Мест.Пояница

На 14.02.2019 /10:00 - 11:30 ; 13:00 - 15:00 / На 15.02.2019 /09:30 - 10:30 ; 15:00 - 16:00 / - Чешлянци: Махала Бара, Махала Вишурци, Махала Милчаци, Махала Орница, Махала Реката, Махала Стопански Двор, Махала Ябуковица, Махала Ясикаре

На 14.02.2019 /09:15 - 10:30 ; 14:00 - 16:00 / - Чудинци

На 12.02.2019 /08:30 - 09:30 ; 15:00 - 16:00 / - Шипочано

На 12.02.2019 /08:30 - 09:30 ; 15:00 - 16:00 / - Шишковци: Александър Стамболийски, Андон И Стойна Виачеви, Бачо Киро, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Владимир Димитров Майстора, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Девети Септември, Димитър Каляшки, Елин Пелин, Емил Шекерджийски, Зоя Космодемянская, Иван Вазов, Лилия Карастоянова, Лоза, Любен Кацаров, Местност Ридо, Местност Стадиона, Митко Палаузов, Млада Гвардия, Неофит Рилски, Никола Вапцаров, Паисий Хилендарски, Пейо Яворов, Пеньо Пенев, Раковски, Роза Димитрова, Станке Димитров, Стефан Караджа, Столетов, Стоян Лудев, Струма, УПИ Xiv - 464 Кв.14, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чучура, Шипка, Юри Гагарин, Яне Сандански

На 12.02.2019 /08:30 - 09:30 По Искане На "Есо" Еад; 15:00 - 16:00 По Искане На "Есо" Еад/ - Ябълково, Общ. Кюстендил: X-198,Кв.21, Васил Левски, Георги Димитров, Девети Септември, Димитър Каляшки, Иван Вазов, Кирил И Методий, Махала Бански Мост, Местност Пешо Поле, Местност Река Бистрица, Местност Соволска Река, Овощарска, Пи 87062.11.80.1, Първи Май, Славейков, Христо Ботев

Община Сапарева Баня  

На 14.02.2019 /09:30 - 12:00 / - Гюргево

На 15.02.2019 /13:00 - 14:30 / - Овчарци, Общ. Сапарева Баня: Верила, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Здравец, Кокиче, Лозана, Местност Герена, Местност Ридо, Местност Фидиня, Незабравка, Прогона, Ридо, Рилски Езера, Седемнадесети Март, Сталевица, Хаджи Димитър

На 14.02.2019 /09:30 - 12:00 / - Сапарева Баня: Бор, Вихрен, Германея, Джерман, Джуганица, Иван Вазов, Кирил И Методи, Лакатница, Лоза, Любен Каравелов, Пролет, Раковски, Рила, Синчец, Скобелев, Стефан Караджа, Юри Гагарин

На 14.02.2019 /13:00 - 14:30 / - Сапарева Баня: Иван Рилски

На 15.02.2019 /09:00 - 16:00 / - Сапарево: X-2698, X-2698, Бачо Киро, Бачо Киро, Бузлуджа, Бузлуджа, Васил Левски, Васил Левски, Витоша, Витоша, Вражалец, Вражалец, Дамка, Дамка, Искър, Искър, Калоян, Калоян, Киндо, Киндо, Никлин Камък, Никлин Камък, Павел Бобеков, Павел Бобеков, Пейо Яворов, Пейо Яворов, Райна Княгиня, Райна Княгиня, Средна Гора, Средна Гора, Старио Камък, Старио Камък, Тодор Влайков, Тодор Влайков, Х-2149,Кв.11, Х-2149,Кв.11, Хаджи Димитър, Хаджи Димитър, Хаджи Иван, Хаджи Иван, Цар Асен, Цар Асен, Ягода, Ягода

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща