Правителството одобри промени в Закона за регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти

Икономика / България
3E news
519
article picture alt description

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

С одобрения проект на закона ще се облекчат изискванията за регистрация, сред които отпадане дейността по временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, намаляване на изискуемия праг за капитал или активи, както и намаляване размера на обезпечението. Прецизират се общите и специалните условия за всички дейности, както и необходимите документи за регистрация.
Направените изменения и допълнения ще допринесат за ясното и точно прилагане на закона, както и ще спомогнат за ненарушаване на конкурентната бизнес среда на пазара на горива. Предложеният проект на акт няма да окаже въздействие върху държавния бюджет.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща