Над 93 000 лв. ще бъдат инвестирани в добив на гнайси от участъци „Северен“ и „Южен“ на находище „Ореше“

Икономика / България
3E news
248
article picture alt description

Дружеството „Стоун Филе“ ООД, с. Гърмен, ще добива скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище „Ореше“, участъци „Северен“ и „Южен“. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което се одобрява сключването на договор с посочения кандидат концесионер. Находище „Ореше“ се намира в община Гърмен, област Благоевград, като концесионната площ е с размер 28.8 декара. Концесията се предоставя за срок от 30 години. Очаква се постъпленията от концесионни плащания за периода на концесията да достигнат 430 хил. лв. без ДДС. По закон тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Гърмен. За обезпечаване на производствената си дейност „Стоун филе“ предвижда над 93 хил. лв. инвестиции.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща