Променя се методиката за изчисление на таксите по железопътната инфраструктура

Икономика / България
3E news
2787
article picture alt description

С постановление на Министерския съвет се променя Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с ПМС № 92 от 4 май 2012 г., съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

С предложените промени таксата за достъп и използване на железопътната инфраструктура ще съдържа два компонента, към момента съществуващата такса за преминаване и такса за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия. Същевременно от ценообразуващите елементи по Методиката на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) са извадени преките разходи за контактна мрежа, включени в пакета за минимален достъп. Също така се въвежда и формула за изчисляване на таксата за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия.

По този начин се спазват разпоредбите на Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/909 на Комисията от 12 юни 2015 г. относно реда и условията за изчисляване на преките разходи, направени вследствие на извършването на влаковата услуга.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща