ЕК публикува четвърти списък на енергийните проекти от общ интерес

Енергетика / България
3E news
1678
article picture alt description

Европейската комисия публикува в четвъртък, 31 октомври, листата на ЕС PCI за 2020 г..В негя са посочени проектите от общ интерес за свързаност на енергийните мрежи и за прилагане на трансгранична енергийна инфраструктура в ЕС. Този списък отразява значението на инфраструктурата за Енергийния съюз и осигурява баланс между трите му основни цели: устойчивост, достъпност и сигурност на доставките, съобщи пресофикът на ЕК.

Съгласно Регламента за трансевропейската мрежа за енергия (TEN-E), приет през 2013 г., Комисията определя най-важните PCI, свързващи мрежи за електричество, интелигентни мрежи, газ, нефт и CO2 в целия ЕС, така че тези проекти да могат да се възползват от опростени разрешително и право да кандидатстват за еврофинансиране по линия на Механизма за свързване на Европа.

„Европейският енергиен преход е в ход, с рекордни нива на възобновяема енергия и бързо намаляващи разходи. Но енергийната инфраструктура на Европа трябва да се развива в същата посока и със същата скорост, за да подкрепи напълно енергиейния преход. Ето защо предлагаме да фокусираме новия списък върху ключови проекти за електрически връзки и интелигентни мрежи. Днешните стъпки за засилване на чистата енергийна инфраструктура са друг важен ход към превръщането на нашата енергийна система в по-устойчива, по-конкурентоспособна и по-сигурна - осигурявайки истинска европейска добавена стойност ", коментира Мигел Ариас Каньете, комисар по въпросите на климатичните действия и енергетиката,

Вицепрезидентът по енергийния съюз Марош Шефчович каза: "Енергийният съюз е основен двигател на иновациите за чиста енергия в Европа и останалия свят. Ние гарантираме, че този енергиен преход е социално справедлив, води до иновации и се основава на интелигентни инфраструктура, която е адаптирана към нуждите на бъдещата енергийна система. Чрез нашите проекти от общ интерес изграждаме силни и добре свързани мрежи в цяла Европа, за да подобрим сигурността на доставките. "

Електричеството и интелигентните мрежи представляват повече от 70% от проектите, отразяващи нарастващата роля на възобновяемата електроенергия в енергийната система и необходимостта от развитие на мрежите, които дават възможност за интеграция на ВЕИ и повече трансгранична търговия. Броят на газовите проекти намалява от 53 преди две години до 32, или 21% от всички проекти в списъка на PCI. Това е в съответствие с ролята на газа при изпълнение на целите на ЕС за декарбонизация. Газовата мрежа на ЕС стана по-устойчива и ако всички текущи PCI са приложени, ЕС трябва да разполага с взаимносвързана и устойчива на кризи газопреносна система до началото на 2020 г.

Проектите от четвъртия списък на PCI бяха оценени и избрани в открит, прозрачен и приобщаващ процес през последните 18 месеца, в съответствие с разпоредбите на Регламента за TEN-E. В процеса са включени заинтересовани страни, активни в областта на енергетиката, като например потребители и организации за защита на околната среда. Тези групи динамично участват в срещите на регионалните групи.

Сред включените проекти, свързани с България, са :

3.7 Cluster Bulgaria —Greece between Maritsa East 1 and N. Santa and the necessary internal reinforcements in Bulgaria, including the following PCIs:

3.7.1 Interconnection between Maritsa East 1 (BG) and N. Santa (EL)

3.7.2 Internal line between Maritsa East 1 and Plovdiv (BG)

3.7.3 Internal line between Maritsa East 1 and Maritsa East 3 (BG)

3.7.4 Internal line between Maritsa East 1 and Burgas (BG)

3.8 Cluster Bulgaria —Romania capacity increase [currently known as "Black Sea Corridor"], including the following PCIs:

3.8.1 Internal line between Dobrudja and Burgas (BG)

3.8.4 Internal line between Cernavoda and Stalpu (RO)

3.8.5 Internal line between Gutinas and Smardan (RO) 3.93.9.1 Interconnection between Žerjavenec (HR)/ Hévíz (HU) and Cirkovce(SI)

3.10 Cluster Israel —Cyprus —Greece [currently known as "EUROASIA Interconnector"], including the following PCIs: 3.10.1 Interconnection between Hadera (IL) and Kofinou (CY)

3.10.2 Interconnection between Kofinou (CY) and Korakia, Crete

6.8 Сluster of infrastructure development and enhancement enabling the Balkan Gas Hub, including the following PCIs:

6.8.1 Interconnection Greece —Bulgaria [currently known as "IGB"] between Komotini (EL) and Stara Zagora (BG) and compressor station at Kipi (EL)

6.8.2 Rehabilitation, modernization and expansion of the Bulgarian transmissionsystem

6.8.3 Gas interconnection Bulgaria —Serbia [currently known as "IBS"] (6.10 on the 3rdPCI list)

Целия документ можете зда видите на: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/c_2019_7772_1_annex.pdf

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща