Вятърната енергетика с потенциал да произвежда над една трета от електроенергията в света през 2040 г.

Енергетика / Свят
3E news
4315
article picture alt description

Консултантската компания KMPG изследва в специален доклад социално-икономическите последствия от използването на енергията на вятъра в контекста на енергийния преход.

Вятърната енергетика има потенциал за производство на 34 % от електроенергията в света през 2040 г., смятат експертите от KMPG (към днешна дата този вид производство е 4-5 %). Това са 14 хил. ТВтч повече от производството към днешна дата на енергийните системи на Китай, САЩ и ЕС заедно. За тази цел обаче годишните инвестиции в сектора трябва да нараснат от настоящите 110 млрд. долара годишно до 200 млрд. долара.

Вятърната енергетика ще може да осигури 23 % от намаляването на изхвърлянията на парникови газове през 2050 г., което е необходимо условие за постигане на климатичните цели. Според сценария с намаляване на затоплянето с 2 градуса по Целзий, вятърната енергетика до 2050 г. ще „почиства, събирайки“ от атмосферата 5,6 млрд. тона СО2 годишно. В парично измерение това са около 386 млрд. долара „социална стойност на въглерода“.

Развитието като цяла на ВЕИ, не само на вятърната енергетика, през 2030 г. ще осигури спасяването на 4 млн. човешки живота (от замърсяване на въздуха), а също така ще доведе до спад на негативните външни социални ефекти от 1 до 3,2 трлн. долара годишно.

В докладът се отбелязва също така, че 40 % от населението в света страда от недостатък на вода и с помощта на вятърната енергетика през 2030 г. ще могат да се икономисат 16 млрд. куб м вода годишно – част от обема, който днес се използва за производството на енергия от изкопаеми горива.

През 2040 г. броят на заетите във вятърната енергетика може да се увеличи до 3 млн. души от настоящите 1,1 млн. Става въпрос основно  за квалифицирани работни места, което е много голямо социално-икономическо предимство за регионите.

Икономиката, базирана на възобновяемите източници на енергия води до повишаване на благосъстоянието. Според доклада, добавката към БВП според сценария за устойчиво развитие може да е от порядъка на почти 20 трлн. долара – 2500 долара за всеки от жителите на Земята.

При изготвянето на доклада авторите са използвали данните на Международната агенция по енергетика (МАЕ), Международната агенция за възобновяеми източници на енергия (IRENA) и Междуправителствената група от експерти за измененията на климата. Докладът е подготвен по поръчка на Siemens Gamesa, но компанията не участва в проведеното изследване.

Докладът на KMPG: https://www.siemensgamesa.com/explore/journal/socioeconomic-report-wind-energy-2019

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща