Европейски Търговски Център ЕООД с удостоверение за зелена енергия от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги

Климат / Технологии
3E news
2025
article picture alt description

Енергия, изцяло произведена по екологично чист начин използват клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги с отношение към опазване на околната среда. Сред тях е Европейски Търговски Център ЕООД (ЕТС), един от най-големите офис комплекси в България, част от многофункционален сграден комплекс, включващ офис сгради от най-висок клас и търговски център The Mall на бул. Цариградско шосе в град София. Зелената идея е залегнала още при изграждането на офис сградите в ЕТС, когато са поставени енергийно ефективни фасади и са използвани високотехнологични решения, понижаващи енергийните разходи. Грижата за запазването на природните ресурси е сред приоритетите също и на компанията-търговец на електроенергия, която успешно партнира на българския бизнес, с богато портфолио от способи за осъществяване на проекти в сферата на енергийната ефективност.

Удостоверението за зелена енергия бе връчено в началото на октомври на г-н Максим Попов, управител на Европейски Търговски Център ЕООД, от Боян Кършаков, управител на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги. Компанията издава удостоверения в уверение на това, че 100% от продадената електроенергия за всички офис сгради на ЕТС е произведена изцяло от възобновяеми източници. Всяко удостоверение за зелена енергия има уникален номер, определен срок на валидност и се води в публичен регистър на интернет страницата на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги. Документът се базира на Гаранции за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие, които се прехвърлят на името на клиента в регистъра на Агенцията.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща