Еврохолд внесе в КЗК допълнителни документи за задълбоченото проучване на сделката с ЧЕЗ

От холдинга заявиха, че са готови да съдействат на антимонополната комисия, но официалната им позиция се конфронтира силно с тази на КЗК

Енергетика / България
3E news
645
article picture alt description

Във връзка с решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да извърши задълбочено проучване на придобиването на компаниите на ЧЕЗ Груп в България, Еврохолд България АД предостави на регулатора допълнителни документи, съобщиха от холдинга.

КЗК аргументира започването на задълбочено проучване с това, че при реализиране на сделката се обединяват дейностите и ресурсите на две големи икономически групи, опериращи на застрахователния и на енергийния пазар. Според антимонополния регулатор това ще се отрази на техните пазарни позиции, тъй като ще се породят конгломератни ефекти на съответните пазари. Това поражда опасения за конкурентната среда както заради конгломератния характер на операцията, така и заради размера на концентриращите се предприятия, твърдят от КЗК. Според Комисията има основания да се предвиди, че предприятиятах-търговци на електрическа енергия от групата ще имат бърз и финансово изгоден достъп до застархователни полици като форма на обезпечение.

Еврохолд обяви днес, че приветства решението на КЗК за задълбочено проучване и е готов да съдейства и подпомага комисията с още информация, както и да отговаря на всички нововъзникнали въпроси. В същото време обаче в посочените по-горе по-важни моменти застрахователният холдинг влиза в остро противоречие в позицията, побликувана наскоро в решението на КЗК.

От Еврохолд например сочат, че “При осъществяване на концентрацията между застрахователните дружества на Еврохолд и дружествата от групата на ЧЕЗ България, същите ще са свързани лица. Съгласно европейската регулаторна рамка в енергийния сектор, директива Платежоспособност II, общите европейски разпоредби, отразени и в българското законодателство, сделките между свързани лица, както и финансовото подпомагане на свързани лица, са силно регулаторно ограничени”. Т.е. европейското законодателство ограничава възможностите за нарушения и КЗК трябва да одобри сделката, а ако след това се появят проблеми, свързано със статута на страните по сделката като свързани лица, едва тогава антимонополната комисия и останалите регилатори в страната да предприемат мерки.    

Според правни експерти обаче тук става въпрос за прилагането на принципа на независимите пазарни отношения /НПО/ - международен стандарт за трансферно ценообразуване, който се прилага от страните-членки на ОИСР спрямо мултинационалните групи за данъчни цели. НПО поставя за данъчни цели свързаните и независимите лица на равна основа, той възпрепятства създаването на данъчни предимства или неблагоприятни последици, които иначе биха изкривили относителните конкурентни позиции  на двете групи данъчни субекти. А контролът за липса на конкуренция на пазара е превантивн и се извършва от КЗК, а не последващ, за да не допуска конгломератни образувания, които биха изкривили относителните конкурентни позиции на свързани и независими лица.

В документите, внесени от Еврохолд, се сочат е следните аргументи:  

Застрахователните дружества на Еврохолд в България нямат водеща позиция в „застраховка гаранции“ на българския пазар нито поотделно, нито взети заедно. Комбинираният им пазарен дял в този сегмент е 5%.  

Застрахователните дружества на Еврохолд в България не предлагат “застраховка гаранции” на търговци на електроенергия и нямат приходи от този продукт.    

Застрахователните дружества на Еврохолд в България предоставят застрахователни гаранции по обществени поръчки в различни сектори.  Доколкото ги има, енергийните дружества са бенефициенти, а не са купувачи на този вид застраховки. Същите застраховки се предлагат от много на брой застрахователни компании и при много по-добри условия. 

Европейското законодателство, имплементирано и в българската нормативна уредба, стриктно ограничава финансовите групи по отношение на подкрепата за свързани дружества. 

Европейската практика в конкурентното право допуска възможността финансови групи да инвестират на енергийния пазар, без да се констатира каквото и да било конкурентно предимство от тази свързаност. Има множество примери в ЕС за големи финансови групи, които пряко или непряко, инвестират в енергийни компании. В предоставените на КЗК документи са приложени редица примери за значително взаимодействие между енергиен и застрахователен пазар на европейско и глобално ниво.  

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща