WindEurope очерта широка рамка за вятърните мощности до 2023 г. - от 67 до 112 ГВт

Енергетика / Свят
3E news
771
article picture alt description

Европейската асоциация по вятърна енергетика WindEurope публикува прогнозата си за развитие на сектора за пет години – вкл. 2023 година. Документът представя три сценария – основен, песимистичен и оптимистичен, а интервалът за това колко мощности могат да бъдат въведение за разглеждания период е доста широк – от 67 до 112 ГВт.

Според основният сценарий, европейската енергетика ще се увеличи с 90 ГВт, а установената й мощност ще достигне 277 ГВт. Твърде широката гама в сценариите се обяснява със значителни неясноти на държавната политика, като се има предвид определянето на целите за развитие и създаването на благоприятни регулаторни условия за постигането им. От Асоциацията признават, че в тази плоскост не всичко е наред.

В основния сценарий, както става ясно и от графиката изненади не се очакват,  изключение на 2023 г. , когато се планира оживление и годишен ръст от над 20 ГВт. Според асоциацията, през петгодишният период може да се очаква годишно пускане в експлоатация от 13 ГВт до 22 ГВт. През предишните пет години, средно са въвеждани не по-малко от 15 ГВт годишно, така че дори и по най-песимистичния сценарий от прогнозата растеж ще има.

Според основният сценарий трите водещи страни през 2023 г. ще са Германия за която се прогнозират мощности от порядъка на 71,6 ГВт,  Испания с 32,3 ГВт и Великобритания – с 29,4 ГВт.

По-оптимистични са прогнозите за офшорната вятърна енергетика на Европа. Според тях тя ще нарасне два пъти – с 18,2 ГВт (основен сценарий), като 35 % от този ръст ще се падат на Великобритания (6,4 Гвт), следвана от Нидерландия и Германия.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща