Междусистемната газова връзка Гърция-България ще заработи през второто полугодие на 2020 г.

Енергетика / България
3E news
1240
article picture alt description

Междусистемната газова връзка Гърция-България (IGB) ще заработи през второто полугодие на 2020 година. Този ангажимент поеха министърът на енергетиката на България Теменужка Петкова и министърът на енергетиката и околната среда Константинос Хадзидакис. Днес в министерство на енергетиката бе подписано Междуправителствено споразумение за установяване на данъчен режим по проекта за изграждане на междусистемна газова връзка Гърция-България. Гръцкият енергиен министър не подмина десетгодишните усилия за реализирането на този проект и изрази надежда, че това няма да се повтори. 

Надявам се, че след като се подписаха и последните документи и най-големият песимист вече е на друго мнение, отбеляза министър Петкова. Тя бе категорична, че проектът ще промени като цяло облика на целия регион и ще бъде гарант за енергийната сигурност.

В рамките на събитието бяха подписани и други договори за ключови ангажименти и дейности по изграждане на интерконектора. В частност бе подписан и един от най-важните и очаквани документи – договорът за заем между Европейската инвестиционна банка и „Български енергиен холдинг“ ЕАД на стойност 110 млн.евро, както и акционерно споразумение за увеличение на капитала на дружеството „Ай Си Джи Би“ на стойност 42 млн. евро и споразумения за пренос на газ с „Булгаргаз“ АД, ДЕПА и Едисон.

Финансирането, което се осигурява от ЕИБ е дългосрочно - срок от 25 години, при лихва под два процента и с петгодишен гратисен период. Според представителят на ЕИБ Дитмар Думлих това е в резултат на успешното сътрудничество от една страна и достъпа на банката до европейските капиталови пазари.

В рамките на церемонията стана ясно, че днес са били подписани и договорите между ICGB и J&AVAX S.A като изпълнител и компанията Corinth Pipeworks за производство и доставка на тръбите за изграждането на газовата връзка (IGB).

Подписаните днес договори затвърждават общата воля за реализацията на IGB и уреждат функционирането на проектната компания по време на изпълнението на дейностите й, отбеляза изпълнителния директор на ICGB Теодора Георгиева. С осъществяването на проекта България ще бъде позиционирана по друг начин на газовата карта. Синергията с други проекти и в частност  възможността за връзка с терминала за втечнен природен газ в Александруполис допълват значението на газовата връзка Гърция-България, каза Георгиева. Тя определи проекта IGB като „носител на промяната“, чрез който ще се осъществи реална диверсификация. 

На практика чрез изграждането на газовата връзка в България вече няма да има само един доставчик на природен газ. 

ICGB сключи договори с едни от най-сериозните компании в сектора и ще работи по най-добрите международни практики“, отбеляза и гръцкият представител на дружеството Константинос Караянакос, който се спря и на значението за достъпа на каспийски природен газ до региона. 

В дух на сътрудничество двата регулатора трасираха пътя за проекта, отбеляза председателя на КЕВР Иван Иванов, който припомни одобряването на мрежовия и тарифния кодекси, както и споразумението за пренос на природен газ. Предстои операторът на бъдещата газова връзка ICGB да бъде сертифициран, посочи той.

В края на август тази година Министерски съвет одобри проекта за гаранционно споразумение  между Република България и ЕИБ и упълномощи министъра на финансите да го подпише.

Прогнозните инвестиционни разходи по проекта за изграждане на междусистемна връзка Гърция-България възлизат на 240 млн. евро без ДДС. Средствата се  осигуряват чрез безвъзмездно финансиране от Европейската енергийна програма за възстановяване и от Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“, дългосрочно заемно финансиране, обезпечено с държавна гаранция, както и собствен капитал на акционерите от проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД.

Предложеният заем с държавна гаранция за проекта е в размер до 215 млн. лв., период на усвояване 3 години и срок на погасяване 25 години.

Европейската комисия одобри държавна помощ за междусистемната газова връзка между Гърция и България (IGB) със свое решение от 8 ноември 2018 г. Така Европейската комисия постанови, че източниците за финансиране на проекта „Междусистемна газова връзка Гърция- България“ са съвместима държавна помощ съгласно чл. 107, ал. 3 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Предоставянето на държавна гаранция по заемните споразумения във връзка с финансирането на интерконектора е предвидено със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Гръцкият регулаторен орган за енергетика (РАЕ) издаде на 27 юни лиценз за независим оператор на газопреносна мрежа (INGS) на ICGB. Той касае гръцката отсечка на газовия интерконектор с Гърция (проект IGB). Лицензът се издава за срок от петдесет (50) години и изтича на 27/06/2069.

Лицензът дава право на „Ай Си Джи Би“ АД да започне изграждането на проекта, включително на газопровода и спомагателните съоръжения и оборудване на територията на Гърция.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща