Износът на ток намалява с 18.52 % от началото на годината към 6 октомври

Спрямо същия период на миналата година участието на ВЕЦ е минус 36.56 процента.

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
4012
article picture alt description

Потреблението на електроенергия остава положително, а производството  отново намалява. Негативната тенденция при износа на ток също е налице за пореден отчетен период. Повторението на тези показатели за твърде дълъг период от време вече дават възможност за достатъчно обективен анализ. Намалява и участието на базовите централи, и на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Продължава да растат и отрицателните данни за участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) и те не са по-малко тревожни. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за периода от началото на настоящата 2019 г. до 6 октомври, в сравнение със същия период на  предходната 2018 г.

 

Производството на електроенергия за времето от началото на тази година до 6 октомври е в обем от 33 525 995 MWh и намалява (минус) с 2.04 % в сравнение с аналогичния период на миналата година. Тогава производството на електроенергия е възлизало на 34 222 562 MWh.

В същото време при потреблението на електроенергия за пореден отчетен период се отчита ръст. Така например, ако през сравнявания отчетен период на миналата година потреблението на ток е било в обем от 28 599 139 MWh то за същото време на настоящата година расте до 28 943 859 MWh. Това е ръст (плюс) от 1.21 %.

Износът на електроенергия продължава да намалява и отрицателният дял вече е достатъчно висок – минус 18.52 %. За сравнение, ако в периода от началото на предходната 2018  година до първите шест дни на октомври износът на електроенергия е бил от порядъка на 5 623 423 MWh, то през същото време на тази година намалява до 4 582 136 MWh. Както и преди износът на електроенергия продължава да спада с над един процент седмично.

Делът на базовите централи остава положителен. Така например  от 1 януари до 6 октомври миналата година участието на базовите централи е било в обем от 27 659 156 MWh. За същия период на настоящата 2019 година то достига 28 386 262 MWh. Това е ръст от (плюс) от 2.63 %.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа, ако се погледнат и по-ранните отчетни периоди изглежда леко нестабилно като прескача от положително към отрицателно и обратно. Колкото до отчетния период от началото на тази година до първите шест дни на месец октомври  делът на ВЕИ в преносната мрежа отново е отрицателен – минус 0.48 % или 933 993 MWh. За сравнение през същия период на предходната година участието на ВЕИ в преносната мрежа е било от порядъка на 938 489 MWh. В частност това се дължи на отрицателния дял на вятърните мощности (минус 2.78 %) и много слабото положително участие на фотоволтаиците (плюс 2.96 %) и биомасата (плюс 0.36 %).

Отново доста висок остава делът на ВЕИ в разпределителната мрежа – плюс 12.19 %. За сравнение, ако през сравнявания отчетен период на тази година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е 1 467 034 MWh, то през миналата година е възлизало на 1 307 618 MWh. В частност това увеличение се дължи както на по-високия дял на вятърните (плюс 7.38 %) и фотоволтаичните (плюс 17.02 %) мощности, така и на биомасата (плюс 0.80 %).

Продължават да будят безпокойство много високите отрицателни данни по отношение на участието на водноелектрическите централи. За сравнение, ако през  сравнявания период от началото на предходната 2018 г. към първите шест дни на октомври участието на ВЕЦ е било в обем от 4 317 299 MWh, то сега спада до 2 738 706 MWh. Спадът (минус) нараства до 36.56 процента.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща