“Булгартрансгаз” даде старт за изграждането на компресорни станции „Расово“ и „Нова Провадия“

Енергетика / България
3E news
4232
article picture alt description

“Участието на международни компании гарантира реализацията на проекта за разширение на газопреноната инфраструктура да се реализира в заложените срокове”. Това заяви изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов, след подписването на договора за изграждане на компресорните станции „Нова Провадия“ и „Расово“, които са част от разширението на газопреносната инфраструктура в страната по проекта „Балкански поток“. Той уточни, че срокът за изпълнение на проекта, който включва проектиране, доставка на необходимото оборудване и изграждане на двете съоръжения е 715 календарни дни от датата на сключването. Надявам се колегите да се справят дори по-рано. Ние ще бъдем до тях, за да можем да ги подкрепяме във всеки един етап от реализацията на проекта

След проведена обществена поръчка „Булгартрансгаз“ ЕАД подписа договор с ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ“ за инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на компресорни станции „Расово“ и „Нова Провадия“. С изграждането им ще се повиши налягането по трасето на инфраструктурата от турско-българска до българо-сръбска граница - „Балкански поток“. Проектът ще осигури необходимата инфраструктура за реализацията на концепцията за европейски газоразпределителен център „Балкан“ в България. Разширението на газопреносната инфраструктура на територията на страната ще повиши сигурността на доставките на природен газ от различни източници и ще осигури предпоставки за засилване на конкуренцията на пазара.

Изпълнителният директор обясни, че съгласно клаузите на договора има авансово плащане в размер на 40%. За него „Булгартрансгаз“ предвижда да ползва собствен финансов ресурс, който е осигурен. “След въвеждане в експлоатация на двете компресорни станции е предвиден двегодишен период, в който ние да изплатим извършените разходи съгласно договора от изпълнителя. Считаме, че в рамките на тези години ще имаме необходимия приход за реализацията на нашите финансови ангажименти към изпълнителя", добави Малинов.

"Днес „Булгартрансгаз“ и българското правителство направихме поредната стъпка за реализацията на концепцията за строителството на "Балкански поток". Искам на първо място да благодаря на министър Теменужка Петкова и на българското правителство за подкрепата, която получаваме за реализацията на този проект, да благодаря на нашия партньор, с който днес имахме възможност да сключим договора за изграждането на двете компресорни станции, които са необходими за осигуряването на пълния технически капацитет на този проект. Вече имаме опит с извършването на първия опит на модернизирането на компресорните станции, втори договор, който сме сключили. Днес с този договор аз съм убеден, че с това оборудване и с тези партньори, които имаме проектът ще бъде реализиран успешно", посочи още изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова подчерта, че “с днешното подписване се доближаваме до изпълнението на актуализираната Енергийна стратегия на Република България”. По думите й правителството стои твърдо зад проектите за изграждане на необходимата инфраструктура и газова борса, които ще осигурят диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ в региона. 

Общата стойност на договора е 350 832 437,59 лв. (триста и петдесет милиона осемстотин тридесет и две хиляди четиристотин тридесет и седем лева и 0,59) без ДДС. ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ“ е обединение от две български и една чужда компания, като негови членове са: Ферощал Индустрианлаген ГмбХ – Германия, „Главболгарстрой“ АД и „Главболгарстрой Интернешънал“ АД. Декларирани от обединението подизпълнители са: Солар Търбайнс Юръп С.А. - Белгия, "Турбо Машина България" ЕООД и "Химкомплект Инженеринг" АД. Компресорна станция „Нова Провадия“ ще бъде разположена в района на с. Ветрино, община Ветрино, област Варна и ще се оборудва с четири газотурбокомпресорни агрегата с мощност от по 10 MW всеки. Компресорна станция „Расово“ ще се намира в землището на с. Расово, община Медковец, област Монтана и ще се оборудва с три газотурбокомпресорни агрегата с мощност от по 12 MW всеки.

Предвидените компресорни агрегати и за двете станции са най-ново поколение, производство на американската компания Solar Turbines, която е лидер в сектора. Те ще бъдат снабдени с ниско емисионни горивни камери, отговарящи на изискванията на най-високите екологични изисквания.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща