ЕСО посреща предизвикателството киберсигурност с 3 проекта

Енергетика / България
3E news
5956
article picture alt description

През лятото на 2019 г. Електроенергийният системен оператор /ЕСО/ стартира изпълнението на три проекта за киберсигурност, финансирани със средства от Европейския съюз - проект „SDN-microSENSE“, проект „EnergyShield“ и Дейност „повишаване на капацитета за сигурност на мрежите и информационните системи на електроенергиен системен оператор“.

Партньорите по проект SDN-microSENSE (EU-H2020), финансиран от Европейския съюз чрез програмата Хоризонт 2020, проведоха своята първа среща в Севиля, Испания на 4 и 5 юни. Тридесет компании-партньори от единадесет европейски държави представиха своите работни пакети и планове за следващите три години.

Проектът ще използва набор от съвременни модерни технологии, насочени към:

(а) извършване на съвместна и разпределена оценка на риска, включваща всички енергийни участници;

(б) осигуряване на ефективен енергиен обмен между микромрежи и битови потребители;

(в) прилагане на широкомащабно решение за киберсигурност чрез интегриране на иновативни компоненти за откриване и предотвратяване на кибератаки, нарушения на защитата на личните данни и различни заплахи;

(г) изграждане на инструмент за децентрализирана информация за сигурността и управление на събития за подпомагане на вземането на решения относно откриването на аномалии и реакцията, подобрен с разширени възможности за машинно обучение;

(д) реализиране на рамка за защита на личните данни от край до край, която включва всички видове потребители и заинтересовани страни за защита срещу нарушения на данните;

(е) всички инструменти/системи/процеси чрез подробни реални сценарии със симулирани кибератаки;

(ж) принос към дейностите по международна стандартизация за насърчаване на устойчиви и съвместими подходи на енергийните системи за киберсигурност.

Консорциумът се ръководи от испанската компания AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES SA, подкрепена от единадесет иновативни МСП, осем академични изследователски организации, осем представители на индустрията и четири крайни потребители, представляващи различни части от веригата на енергийните мрежи. (всички участници са: UOWM и LUH, CERTH, TECN, NTNU, IREC, SINTEF, ERCIM, IEIT, UBITECH, CLS, SID, 0INF, 8BELLS, INC, ENERGYNAUTICS, EPESA, CW, IDENER, REAL, ATOS, SEF, PPC, ESO, CEZ, IPTO, MOA, ALKYONIS, VETS, DIEL).

Проектът получи финансиране от около 8 милиона евро от Европейската комисия и е планиран за три години.

ЕСО е един от трите системни оператора, заедно с гръцкия и словенския, които се включват партньорите по проект EnergyShield (EU-H2020), финансиран от Европейския съюз чрез програмата Хоризонт 2020. Те проведоха своята първа среща в Букурещ, Румъния на 17 и 18 юли.

Осемнадесет компании-партньори от десет различни европейски държави представиха своите работни пакети и планове за следващите три години. EnergyShield обхваща нуждите на операторите на електроенергия и енергийни системи (EPES) в областта на киберсигурността. Той съчетава най-новите технологии за оценка, уязвимост и защита на уязвимостта, за да разработи уникален интегриран инструментариум за софтуер.

Проектът EnergyShield ще разработи интегриран инструментариум, обхващащ пълната стойност на верига на енергийните мрежи (производител, оператор на преносната система (опс), оператор на разпределителните мрежи (оРМ), потребител). Инструментариумът съчетава нови средства за сигурност от водещи европейски доставчици на технологии и ще в проекта като потенциални потребители на разработените при изпълнението му иновационни продукти. SDN-microSENSE ще създаде 6 пилотни проекта, които ще протичат паралелно.

Единият от тях „кибератака с масово инжектиране на фалшиви данни срещу SCADA/EMS на ЦДУ“ ще бъде изпълнен в Централно диспечерско управление на ЕСО. Участието на ЕСО в проекта включва още предоставяне на опита на специалистите на компанията за оказване на експертна консултация и съдействие на научните институции, които ще разработят иновационни технически решения за киберзащита на електроенергийни SCADA системи и предоставяне на полигон за практически тестове на някои от разработените иновационни продукти….

--------------------------------------------------------

Целия текст и още анализи от авторите на сп. „Енергетика – Електроенергийни ракурси” можете да намерите на: http://www.eso.bg/fileObj.php?oid=2254

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща